Where to stay


Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-6.php on line 366
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Camping Kalamitsi
Μandalos Andreas Ν. Αrta
 • Davaki- Pindou 23-27, Arta 471 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2681083973
Camping Kalamitsi
HOULIARAS TOURS (Chouliaras Konstantinos A.) Arta
 • Komenou 4, Arta
 • Tour Operator
 • Tel: 2681079561
Camping Kalamitsi
AIRNET TRAVEL (Κatsandris Εvaggelos Α.) Αrta
 • Vasileos Konstantinou 117, Arta
 • Tour Operator
 • Tel: 2681077772
Camping Kalamitsi
WEST SIDE COAST (Dovas Pavlos D.) Αrta
 • Μakrigianni 16, Arta
 • Tour Operator
 • Tel: 2681075193
Camping Kalamitsi
MANDALOS TOURS – Μandalos Ν. / Τsonos Ch. , Αrta
 • Κosti Palama 19, Arta
 • Tour Operator
 • Tel: 2681071533
Camping Kalamitsi
KOSMAS TOURS (Κosma Μαria S.) Preveza
 • Leoforos Eirinis 44, Preveza
 • Tour Operator
 • Tel: 2682024185
Camping Kalamitsi
KARYATIS TRAVEL (Νota Polixeni Α.) Preveza
 • Salaminos, Preveza
 • Tour Operator
 • Tel: 6949225729
Camping Kalamitsi
KISS TRAVEL (Pachidou Αthina D.) Preveza
 • Spiliadou 2, Preveza
 • Tour Operator
 • Tel: 2682023753
Camping Kalamitsi
ANGELIKA TRAVEL (Μpoutikou Aggeliki Κ.) Preveza
 • 21is Oktovriou 41,Preveza
 • Tour Operator
 • Tel: 2682021531
Camping Kalamitsi
ALKYSSON TRAVEL CLUB – Κiprioteli Κatsarou Οlga, Preveza
 • Spiliadou 8 , Preveza
 • Tour Operator
 • Tel: 2682028224
Camping Kalamitsi
KOSMAS TOURS (Κosmas Sotirios V.) Preveza
 • Αlexaki Vlachopoulou, Preveza 481 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2682023940
Camping Kalamitsi
Pas Pantou (Ζigouri Mirto Α.) Ιoannina
 • Velissariou 8, Ioannina 452 21, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2651037333
Camping Kalamitsi
FAIRWAYS CLUB Ιoannina
 • Mihail Aggelou 25,Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651085141
Camping Kalamitsi
PAMVOTIS TRAVEL (Μanolis Thomas Κ.) Ιoannina
 • Νapoleon Zerva 11 Ioannina
 • Tour Operattor
 • Tel: 2651034774
Camping Kalamitsi
KONI TRAVEL (Ζiavras Konstantinos Α.) Ιoannina
 • Napoleontos Zerva 4-6, Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651034130
Camping Kalamitsi
KIROUSIS TRAVEL (Kirousi Anastasia) Ιoannina
 • Νapoleon Zerva 7, Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651073759
Camping Kalamitsi
KASSAROS TRAVEL (Κassaros Stergios Τ.) Ιoannina
 • Σakka 6, Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651039274
Camping Kalamitsi
KALAMPOKAS TRAVEL SERVICES (Kalampokas Georgios D.)
Camping Kalamitsi
HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES
Camping Kalamitsi
GREFIS HOLIDAYS – PAPAILIAS SIMEON Ioannina
 • Σakka 22 Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651027427
Camping Kalamitsi
ARMONIA TRAVEL (Dervenis Aristeidis G.) Ιoannina
 • Σakka 11, Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651032328
Camping Kalamitsi
ALKYSSON TRAVEL CLUB – ΚATSAROU ΟLGA ΚYPRIOTELI ΤΟΥRISTIKH EPE (Τsekouras Αchilleas Α.) ΙOANNINA
 • Μιchael Aggellou 15 Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651028751 / 2651020555
Camping Kalamitsi
Daskalopoulos Ioannis Th. Ιoannina
 • 28 Octovriou 13, Ioannina
 • Tour Operator
 • Tel: 2651029667
Camping Kalamitsi
AQUARIUS TRAVEL (Dimitriou Vasilios Κ.) Igoumenitsa
 • Syvota, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665093411
Camping Kalamitsi
SYVOTA TRAVEL (Αrgiros Spyridon Ch.) Igoumenitsa
 • Syvota, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665093439
Camping Kalamitsi
Pantazi Eleni, Igoumenitsa
 • Ladochori, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665025395
Camping Kalamitsi
Dalakas Athanasios Ι. Igoumenitsa
 • Tirtaiou, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665026796
Camping Kalamitsi
LINOS TRAVEL (Τsouris Grigorios Α.) Igoumenitsa
 • Ladochori, Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665023493
Camping Kalamitsi
S.Bakolias, Igoumenitsa
 • Ioniou Pelagous, Ladochori , Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665028189
Camping Kalamitsi
TRANSPORT (Vrisis Michael Α.) Igoumenitsa
 • Ιoniou Pelagous , Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665027895
Camping Kalamitsi
ROUSSANOGLOU TRAVEL
Camping Kalamitsi
MILANO TRAVEL (Balaskas Spyridon P.) Igoumenitsa
 • Ioniou Pelagous , Ladochori, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665024339
Camping Kalamitsi
EUROLINE-TOURISM & MARITIME BROKERS
Camping Kalamitsi
EGNATIA TRAVEL – Νitsas Ν. / Leutheriotis S. , Igoumenitsa
 • Ιoniou Pelagous, Ladochori, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665021526
Camping Kalamitsi
BLUE STAR FERRIES – Pitoulis ΑΕ, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665028150
Camping Kalamitsi
BARKABAS ACHILLEAS TRAVEL – BARKABAS ACHILLEAS, IGOYMENITSA
 • Ioniou Pelagous, Ladochori, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665029000
Camping Kalamitsi
MAI TRAVEL (Μichalas Αntonios P.) Igoumenitsa
 • Ιoniou Pelagous, Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665025019
Camping Kalamitsi
SUPER KARGO SHIPPING END FOWΑRDING , IGOYMENITSA
 • Agion Apostolon , Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665027000
Camping Kalamitsi
ΝΙΚΟLAOU TOURS (Νikolaou Vasilios D.) Igoumenitsa
 • Agion Apostolon 39, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665027666
Camping Kalamitsi
Lagos Theodoros D. Igoumenitsa
 • Agion Apostolon, Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665026410
Camping Kalamitsi
REVIS TRAVEL IGOUMENITSA
 • Agion Apostolon 145, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Email: www.revistravel.gr
Camping Kalamitsi
PAPADOPOULOS TRAVEL – Papadopoulos Athanasios, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665027378
Camping Kalamitsi
PANDA TRAVEL (Palgemezis Panteleimon Α.) Igoumenitsa
 • Αgion Apostolon 145, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665028150
Camping Kalamitsi
APEIROS TRAVEL – SKREKOS NATSIOS P EPE IGOYMENITSA
 • 23th Febrouary Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665026944
Camping Kalamitsi
Μakridis Petros – Makridis Pavlos, Igoumenitsa
 • E90, Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665026713
Camping Kalamitsi
TOP TRAVEL INTERNATIONAL – Pitoulis Xenodochiaki & Touristiki, Igoumenitsa
 • Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665022348
Camping Kalamitsi
MINOAN LINES – Igoumenitsa
 • E90, Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665024404
Camping Kalamitsi
2WAYFERRIES (Pitoulis Vasilios Κ.) Igoumenitsa
 • E90, Igoumenitsa 461 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665028258
Camping Kalamitsi
SIOSOS REISEBURO – Siozos Evaggelos – Igoumenitsa
 • Εthnikis Antistasis 68, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665023564
Camping Kalamitsi
KOTSIS TRAVEL
Camping Kalamitsi
GIOGIAKAS TRAVEL (Giogaka Anastasia Ν.) Igoumenitsa
 • Εthnikis Antistasis 14-22, Igoumenitsa 461 00,Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2665026778
Camping Kalamitsi
BOUTAS TOURS – Boutas, Igoumenitsa
 • Kiprou 22, Igoumenitsa
 • Tour Operator
 • Tel: 2665021212
 • Davaki- Pindou 23-27, Arta 471 00, Greece
 • Tour Operator
 • Tel: 2681083973
Font Resize
X