ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ


Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
REX

Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array
Notice: Array to string conversion in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/archive-accommodation.php on line 344
Array ?>
?>
?>
?>
?>
?>
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
 • Εθ. Αντίστασης 86, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 60 δωμάτια και 112 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε & Α ΧΑΤΖΑΡΑ Ξ.Τ.Ε..Ε. Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665025070
 • Web: www.el-greco.gr
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩ
 • Πουρνιά, Κόνιτσα
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Μούσιος Φώτιος
 • Τηλέφωνο: 2655024147
 • Email: info@hotelperistero.gr
ΑΚΤΑΙΟΝ
 • Αγ. Αποστόλων 17, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665023330
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Ελευθερίας, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1976
 • Περιλαμβάνει 30 δωμάτια και 58 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2665023455
Angelika Pallas
 • Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Revi - Hotel and tourism businesses
 • Τηλέφωνο: 2665026100
ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653041135
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΡΟΔΙ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653041954
 • Email: xenonasrodi@yahoo.gr
Villa Marie
 • Επαρ.Οδ. Πέρδικας - Πάργας
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093047
ΕΛΕΝΑ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 27 δωμάτια και 49 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093525
 • Email: info@sivotaelena.gr
Άγιος Νικόλαος
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 40 δωμάτια και 131 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΙΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093017
 • Email: agiosnikolaos@domotel.gr, info@agiosnikolaos-hotel.com
ΕΛΛΑΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 44 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2665093227
 • Email: Hotel-Hellas@aol.com
ΖΕΦΗ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093470
 • Web: www.zefitravel.com
ΑΡΚΕΥΘΟΣ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-41494
 • Email: info@arkefthos.gr
 • Web: www.arkefthos.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΝ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653042155
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙΤΗ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 26530-41422
ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 85 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • Τηλέφωνο: 2665093314
Ξενοδοχείο Μούρτος
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 42 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093016
 • Email: info@hotel-mourtos.gr
Ξενοδοχείο Oriana
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΚΡΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2665093520
 • Email: info@hoteloriana.gr
Ξενοδοχείο Σύβοτα
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1981
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 53 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ &ΥΙΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093265
 • Email: welcome@hotelsivota.gr
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 26 δωμάτια και 54 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665091472
ΡΑΠΤΗΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΑΠΤΗΣ ΞΕΝ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093111
 • Email: rkonstantinos@hotmail.com
ΦΥΛΑΚΑΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 38 δωμάτια και 89 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093345
 • Email: info@hotel-filakas.gr
Χρυσοβαλάντω
 • Συβωτα 5, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093237
 • Email: info@hotel-chrisovalanto.gr
ΑΝΤΑΛΚΗ
 • Μικρό Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΛΑΔΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653041441
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
 • Συβωτα 269, Ηγουμενίτσα
 • Αστέρια: *
 • Ιδιοκτήτης: Βασιάκος Διονύσιος
 • Τηλέφωνο: 2665093263
Ξενοδοχείο Ελίνα
 • Καραβοστάσι, Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 45 δωμάτια και 100 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ ΕΛΙΝΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665091558
 • Email: info@hotel-elina.gr
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΡΚΑΔΑ ΝΙΚΗ - ΣΟΦΙΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-71455
 • Email: info@hotel-arktouros.gr
ΜΑΤΖΑΤΟ
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 26530-71997
Ξενοδοχείο Ζαγόρι Φιλοξενία
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου.
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 42 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071040
 • Email: info@zagoriphiloxenia.gr
Ξενώνας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &ΕΛΕΝΗΣ
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΛΕΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • Τηλέφωνο: 26530-71328
 • Email: info@ke-hotel.gr
 • Web: www.ke-hotel.gr
Ξενώνας Λαδιά
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653071483
 • Email: info@ladiasmonodendri.com
ΜΠΕΛΟΗ
 • Βίτσα, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΤΑΧΡΗ ΕΛΕΝΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-71571
 • Email: beloihotel@gmail.com
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΗΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-81021
ΠΕΤΡΟΤΕΧΝΟ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653081100
 • Web: www.petrotexno-zagorohoria.com
ΤΟ ΚΑΔΙ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081360
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081014
 • Web: www.zagori/farragi/grpage1.html
ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26530 81271
ΧΑΓΙΑΤΙ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: :26530-81301
 • Email: contact@hayati.gr
ΑΘΗΝΑ
 • Ελάτη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΥΙΟΙ Ι. ΚΛΟΥΡΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071540
 • Email: info@zagoriathina.gr
 • Web: www.zagoriathina.gr
ΔΡΥΟΦΥΛΛΟ
 • Ελάτη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥΣΕΒΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071077
 • Email: info@driofillo.gr
ΜΕΛΙΝΑ
 • Κήποι, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΕΡΒΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 26530-71674
 • Email: info@melinahotel.gr
 • Web: www.melinahotel.gr
ΜΠΑΓΙΑ
 • Κήποι, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2653071112
 • Email: info@mpagia.gr
 • Web: www.mpagia.gr
ΜΑΓΔΑ
 • Επαρχιακή Οδός Πέρδικας - Πάργας
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 56 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031228
 • Web: www.magdas-apartments.parga.com
Ξενοδοχείο Παραλία Καραβοστάσι
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 47 δωμάτια και 89 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665091104
 • Email: relax@hotel-karavostasi.gr
Θέασις Παραμυθιάς Ξενοδοχείο
 • Κων/νου Καραμανλή 169, Παραμυθιά
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 40 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2666029229
 • Email: info@theasishotel.gr
ΣΟΥΛΙ
 • Παραμυθιά, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1964
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2666022208
ΦΥΛΙΡΑ
 • Επαρ.Οδ. Μελιγγών - Παραμυθιάς, Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΤΑΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-71371
Hotel Alpha
 • Αγίου Αθανασίου 51, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΦΑΑ.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684032111/ 32321
 • Web: alfagrho@otenet.gr
Hotel Bacoli
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 50 δωμάτια και 104 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΚΟΛΗ Α.Ε. Ξ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2684031200
 • Web: info@bacoli.gr
REZI HOTEL & STUDIOS
 • Αγίου Αθανασίου 33, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1984
 • Περιλαμβάνει 51 δωμάτια και 109 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031627
 • Web: contact@hotelrezi.gr
ROSANEA
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 44 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031237
 • Web: www.rosanea.com
ΑΛΚΥΩΝ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1978
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΣΙΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΗΛΙΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031022
ΕΛΕΑΤΑΝ
 • Χρυσαυγή, Παραμυθιά, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΩΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2666023019
 • Web: www.eleatan.gr
ΠΕΤΡΩΤΟ
 • Φραγκάδες, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-71107
 • Email: petrotofraggades@yahoo.gr
 • Web: www.zagori.biz/petroto/
Bella Vista
 • Λύχνος, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2684031575
 • Web: www.bellavista.com.gr/
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • Περιφερειακός Δρόμος, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2666023000
 • Web: www.paramythia-online.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑ
 • Βοβούσα, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΙΚΤΩΡΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΟΥΓΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2656022555
SAN NECTARIOS
 • Αγίας Μαρίνας 2, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1975
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΕΚΑ ΟΕ.
 • Τηλέφωνο: 2684031150
 • Email: info@nect.gr
TOURIST ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Τζαβέλα 6, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684031239
Ξενοδοχείο Acropol
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1957
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031239
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
 • SP.LIVADA 23 PARGA GREECE, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1967
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2684031229
 • Email: info@paradise-palatino.com
ΒΑΚΑΡΑΤΣΑ
 • Φλαμπουράρι, Ανατολικό Ζαγόρι
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Τσουπινάκης Βασίλειος
 • Τηλέφωνο: 2656031526
ΓΛΑΡΟΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041300
ΕΛΕΝΗ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 26 δωμάτια και 50 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ-ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ.-ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2684041301, 2684041388, 2684041167
 • Email: info@hotelparadies-eleni.com
 • Web: www.hotelparadies-eleni.com/
ΜΠΑΜΠΟΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041504
Ξενοδοχείο Βασίλης
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041210
 • Email: webmaster@hotel-hercules.eu
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041330
 • Web: www.goammoudia.gr
Σπύρος
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2682041505
 • Email: info@spiroshotel.com
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 28 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2684041600
 • Email: info@hotelammoudia.com
DOVITEL
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-81001
 • Web: www.dovitel.gr
ΕΞΟΧΗ
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 24 δωμάτια και 48 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2651081160
 • Email: info@hotel-exohi.gr
 • Web: www.hotel-exohi.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΙΟΝ
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Ιδιοκτήτης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2651081162
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΙΣ
 • Τσιριγώτη 6, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κλείτσας Δημήττριος & Νικόλαος
 • Τηλέφωνο: 26510-20541
ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ξενοδοχείο
 • Αβέρωφ, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1960
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 43 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠ-ΒΑΣ-ΕΛ-ΑΘ-ΜΑΓΔ-ΑΓ-ΧΑΠ ΚΑΛ ΓΚΟΔΕΛΛΑ
 • Τηλέφωνο: 2651026380
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
 • 28ης Οκτωβρίου, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1957
 • Περιλαμβάνει 125 δωμάτια και 237 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε. ΞΕΝ.ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
 • Τηλέφωνο: 2651025856
 • Email: palladion@otenet.gr
ΕΛΠΙΣ
 • Νεοπτόλεμου, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΑΤΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 26510-26209
Ξενοδοχείο OLYMPIC
 • Μελανίδη 2, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 101 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ξ.Ε. ΟΛΥΜΠΙΚ
 • Τηλέφωνο: 2651025888
 • Email: info@hotelolymp.gr
 • Web: www.hotelolymp.gr
 • Facebook: www.facebook.com/HotelOlympicIoannina
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TOYRIST
 • Κωλέττη 18, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1958
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 57 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΟΥΣΙΟΥ
 • Τηλέφωνο: 2651025070
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΟΡΙΑ
 • Αβέρωφ & Παρασκευοπούλου 2, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1962
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 35 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΣΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-25438
 • Email: info@hotelastoria.gr
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 • Κωνσταντίνου Ελευθερίου, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1971
 • Περιλαμβάνει 38 δωμάτια και 69 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ξ.Τ.Ε ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651025432
ΦΙΛΥΡΑ
 • Παλαιολόγου Ανδρόνικου 18, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-83560
 • Email: info@hotelfilyra.gr
 • Web: www.hotelfilyra.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
 • Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1994
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 46 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Τ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο..Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651044633
 • Web: www.krikonis-hotel.gr
GRAND SERAI
 • Δωδώνης 33, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 176 δωμάτια και 378 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2651090550
 • Email: reservations@mitsis-grandserai.com
ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ
 • Μαντείο Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651025452
 • Email: prytaneio.hotel@gmail.com
Ξενοδοχείο Αχιλλέας
 • Λούτσα, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056007
ΣΕΛΗΝΗ
 • Λούσα, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΑΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041561
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Μπιζάνι, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • Τηλέφωνο: 26510-93702
 • Web: www.filoxeniahotel.eu
ΠΗΓΕΣ
 • Βουθοπόταμος, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 6948108053
 • Web: acheronsprings.gr
Anemelia Hotel Apartments
 • Παραλία Λούτσας, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΛΕΒΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2684056601
 • Email: anemelia@otenet.gr
ATLON HOTEL
 • Παραλία Λούτσας, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682056626
 • Email: info@atlon-hotel.com
ΡΟΥΣΤΟ
 • Παραλία Λούτσας, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 43 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682056111
ΜΥΡΤΩ
 • Βράχος, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 38κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΛΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682056116
 • Email: mirtobr@otenet.gr
 • Web: prevezaa.wix.com/hotelmyrto
Ξενοδοχείο Ολυμπιάδα
 • Βράχος, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΝΑ- ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Τηλέφωνο: 2682056577
 • Email: olympiadahotel@hotmail.com
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056327
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΝΤΟΥΣΚΑ ΛΥΔΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682056124
 • Email: mesogeios2000@yahoo.gr
Ξενοδοχείο Δήμητρα
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 48 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΙΩΣΗΦ
 • Τηλέφωνο: 2682056565
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΜΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056517
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Ανήλιο, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Τύπου ΕπιπλωμένωνΔιαμερισμάτων.
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 31 δωμάτια και 62 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΙΩΦΟΣ ΖΗΣΗΣ -ΚΑΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ&ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2656061346
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
 • ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 22 ΜΕΤΣΟΒΟ
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γιώργος Κιούρας
 • Τηλέφωνο: 26560-41672
ΑΝΑΞ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Τόδης Ιωάννης
 • Τηλέφωνο: 26560-42003
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560-29100
 • Email: info@metsovohotel.com
 • Web: www.metsovohotel.com
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 • Αβέρωφ, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1960
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656041202
 • Email: galaxias.hotel@gmail.com
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΡΟΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 26 δωμάτια και 51 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΣΣΑΡΟΣ Σ - ΜΠΟΥΜΠΑ Ε. Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656041800
 • Email: hotel@kassaros.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041451
 • Web: www.hotelmarimetsovo.com
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 32 δωμάτια και 62 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΙΤΟΥΝΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041545
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΚ
 • Αβέρωφ, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1971
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΟΥΒΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 265604133
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΛΟΚΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1974
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2656041309
 • Web: www.metsovo.biz/hotelflokas
La Munte
 • Ανήλιο, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656041796
 • Email: info@lamunte.gr
 • Web: www.lamunte.gr
GOLDEN BEACH HOTEL
 • Καστροσυκιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 18δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051111
 • Email: info@preveza-golden-beach.gr
 • Web: www.preveza-golden-beach.gr/
Preveza Beach Hotel
 • Καστροσυκιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1974
 • Περιλαμβάνει 264 δωμάτια και 500 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: EFG Eurobank Ergasias Χρ. Μισθ. Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682051041, 26820 51104, 26820 52140
 • Email: info@prevezabeach.com
 • Web: prevezabeach.com
ΑΚΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
 • Καστροσυκιά Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 96 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682052722
Το Αγριολούλουδο του Γράμμου
 • Πληκάτι, Μαστοροχώρια, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2655031550
 • Email: bakatsoulas@gmail.com
ΑΡΕΤΗ
 • Βησσάνη, Δελβινάκι, Πωγώνι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΒΗΣΣΑΝΙΩΤΩΝ "Η ΑΡΕΤΗ
 • Τηλέφωνο: 2657071208
ΣΑΛΒΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Λουτρά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Τηλέφωνο: 697250991
 • Email: info@konitsathermal.gr
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
 • Καστανιά, Μαστοροχώρια, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 • Τηλέφωνο: 26550-31237
Villa Rustica
 • Επαρχιακή Οδός Κόνιτσας - Αετόπετρας, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΕΛΕΝΗ ΞΩΝΑ
 • Τηλέφωνο: 2655024910
 • Web: info@villarustica.gr
 • Web: www.villarustica.gr
Kotriza
 • Φιλιάτες
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2664022522
ΛΕΙΑΣ
 • Φιλιάτες
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2664041602
 • Web: www.lias.gr
Seleykos Palace Hotel
 • Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΘΩΜΑΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2665027144
 • Email: www.selefkos.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
 • Κλειδωνιά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ.ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2655022054
 • Email: hotelfaraggi@yahoo.gr
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 • Κλειδωνιά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 • Τηλέφωνο: 26550-25050
 • Web: www.hotelspiridoula.gr
ΤΟ ΧΑΝΙ
 • Κλειδωνιά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2655024567
 • Email: info@xanihotel.gr
 • Web: www.xanihotel.gr/
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ SAVOY
 • Βορείου Ηπείρου 3, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665023954
Ξενοδοχείο Αωός
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κ.ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
 • Τηλέφωνο: 26510-26380
 • Email: hotel.aoos@gmail.com
Ξενοδοχείο Μπουραζάνι
 • Κόνιτσα, Ιωάννια, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΣΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2655061320
 • Email: info@bourazani.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑ
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2655023135
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 58 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Χ.Α.ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2655029390
GRAND HOTEL ΔΕΝΔΡΟ
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΧΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 26550-29365
 • Web: www.grandhoteldentro.gr
Το Γεφύρι
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2655023780
 • Email: info@gefyri.gr
Ξενοδοχείο Αστόρια
 • Αγ. Αποστόλων 13, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 30 δωμάτια και 54 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665022217
Aρίστη Mountain Resort
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653041330
 • Email: info@aristi.eu
ΑΜΠΕΡΑΤΙΟ
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΟΣ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 26530-42202
ΒΡΑΧΟΙ ΓΚΑΜΗΛΑΣ
 • Αρίστη Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΜΠΟΥΣΙΟΥ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26530-41070
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1980
 • Περιλαμβάνει 36 δωμάτια και 68 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε ΞΕΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
 • Τηλέφωνο: 2651030726
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΗΣΗΣ
 • Επαρχιακή Οδός Καλπακίου-Πάπιγκου
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε Ι. ΖΗΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ
 • Τηλέφωνο :2653041088
 • Email: info@zissishotel.gr
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 40 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡ/ΚΕΣ &ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2653041888
 • Email: info@taxiarches.gr
ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΙΓΚΟ 1700 Hotel & SPA
 • Μικρό Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653041179
 • Email: info@mikropapigo.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΠΑΠΙΓΚΟ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653041121
ΠΑΝΘΕΟΝ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο :2653042239
 • Web: www.pantheon.hotel@gmail.com
EVI HOTEL
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΕΚOΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2665093307
Long Summer
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΟΝΓΚ ΣΑΜΜΕΡ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093260
Ornella Beach Resort & Villas
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 48 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093306
 • Email: info@hotelornella.gr
Sivota Diamond Spa Resort
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 61 δωμάτια και 127 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α. & Σ. ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΚΕΤΤΕ ΑΝ.ΚΑΤ.ΕΜΠ.ΤΕΧΝ.&ΤΟΥΡ.Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093286
 • Email: info@sivotadiamond.gr
ΖΗΤΑ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΤΣΙΓΚΡΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26650-91484
ΙΟΝΙΟΝ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΟΥ - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093636
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 120 δωμάτια και 228 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Ξ.Τ.Ε ΑΕ
 • Τηλέφωνο: 2665093561
ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 42 δωμάτια και 77 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΞΕΝ.&ΤΟΥΡ.ΕΠΙ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093447
 • Web: www.hotel-megaammos.gr
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Αστέρια: *
 • Ιδιοκτήτης: Δούσιας
 • Τηλέφωνο: 2665091201
 • Email: hotel@mikros-paradisos.gr
ΔΙΑΜΑΝΤΙ
 • Δεσποτικό, Μολοσσοί Ζίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2658051220
 • Email: diamanti@diamanti-hotel.gr
 • Web: www.diamanti-hotel.gr/
ΠΥΡΡΕΙΟΝ
 • Άνω Πεδινά, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071141
 • Email: info@pirrion.gr
ΑΜΕΛΙΚΟ
 • Επαρχιακή Οδός Άνω Πεδινών-Κάτω Πεδινών, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΙΚ.ΠΕΤΣΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26530-71501
 • Email: info@ameliko.gr
 • Web: www.ameliko.gr/index.html
Ξενοδοχείο Ακτή Αρίλλα
 • Αρίλλας, Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 48 δωμάτια και 93 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΙΛΛΑ BEACH Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665091001
 • Email: aktiaril@otenet.gr
 • Web: www.aktiarillahotel.gr
Ξενοδοχείο Albatros
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 45 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ &ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. Γ&Ε ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2665093464
 • Email: info@sivota-albatros.gr
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 36 δωμάτια και 72 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ Κ. ΤΑΓΓΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665091520
Ξενοδοχείο Πλαταριά Beach
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 44 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΛΑΤΑΡΙΑ BEACH HOTEL Ε.Π.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665071287
 • Email: info@platariabeach.gr
ΠΕΡΔΙΚΑ RESORT
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 68 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665091580
 • Email: info@camping.gr
 • Web: www.perdikaresort.gr
ΤΡΕΙΣ ΑΚΤΕΣ
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
 • Τηλέφωνο: 6938132581
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝ ΧΩΡΑ ΒΕΖΙΤΣΑ
 • Βίτσα, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΝΝΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-71449
 • Email: info@vezitsa-zagori.com
 • Web: www.vezitsa-zagori.com
ΣΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
 • Βίτσα, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΟΓΚΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2653071971
 • Email: info@giagiaevgenia.gr
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
 • Βραδέτο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΛΕΞΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 6937142241
ΑΓΝΑΝΤΙ
 • Ζίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26580-22497
 • Web: www.agnantizitsas.gr/
ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
 • Ασπράγγελοι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-22223
 • Email: info@aggelonkatafygio.gr
 • Web: www.aggelonkatafygio.gr/
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΡΑΝΑ
 • Ασπράγγελοι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΡΑΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-22225
 • Web: www.arxontiko-krana.gr
ΝΤΟΒΡΑ
 • Ασπράγγελοι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Αστέρια: ****
 • Ιδιοκτήτης: Σιόπης Γεώργιος
 • Τηλέφωνο: 2653022828
 • Email: info@dovra.eu
ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 31 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2653081150
 • Email: info@drakolimni.com, panos58@otenet.gr
 • Web: www.drakolimni.com
ΚΑΜΑΡΕΣ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081008
 • Web: www.zagori-kamares.gr
Ξενοδοχείο Παπιγκιώτης
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-81341
 • Email: info@zagori-papigiotis.com
 • Web: zagori-papigiotis.com
Ο ΜΑΧΑΛΑΣ
 • Κήποι, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2653071632
 • Email: info@machalas.gr
Ζαγόρι Ξενοδοχείο
 • Σκαμνέλι Ιωαννίνων, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-81003
 • Email: info@zagorihotel.com
 • Web: www.zagorihotel.com
ΤΟ ΡΑΔΙΟ
 • Σκαμνέλι Ιωαννίνων, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΕΠΗ ΙΟΥΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2653081252
 • Email: info@zagoriskamneli.com
 • Email: www.hotelradio.gr/
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΜΠΟΛΟ
 • Λάιστα, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1958
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ- Δ.Δ ΛΑΪΣΤΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081457
 • Email: robolo@ioa.forthnet.gr
 • Web: www.epirus/robolo/
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Επαρχιακή Οδός Ασφάκα-Ζίτσας, Ζίτσα 440 03, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝ.ΕΠ/ΣΗ ΤΟΥΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΙΤΣΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2658022933
ΔΡΥΑΔΕΣ
 • Νεγάδες, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071843
 • Email: info@dryades.gr
 • Web: www.dryades.gr
Salvator
 • Επαρχιακή Οδός Πέρδικας-Πάργας
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 60 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΣΠ. ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΕ ΞΕΝ.ΕΠΙΧ.
 • Τηλέφωνο: 2684032910
 • Email: reservations@salvator.gr
Olympic Hotel & Apartments
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1980
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Δ.ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684031360,32360
 • Email: info@pargaolympic.com, olympic@pre.forthnet.gr
Parga Beach Resort
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1969
 • Περιλαμβάνει 80 δωμάτια και 152 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: PARGA BEACH A.E.
 • Τηλέφωνο: 2684031410
 • Email: info@pargabeachhotel.gr
 • Web: www.pargabeachhotel.gr, www.masthotels.gr
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 32 δωμάτια και 62 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝ.& ΤΟΥΡ.ΕΠ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684031600
Βάλτος Beach
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 43 δωμάτια και 115 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΥ ΑΕ
 • Τηλέφωνο: 2684031610
 • Email: valtosbe@otenet.gr, info@valtosbeach.gr
ΓΑΛΗΝΗ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1978
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 50 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣ.ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ/ΤΑ-GESINE CORNELIA
 • Τηλέφωνο: 2684031581
 • Email: info@galiniparga.gr
Ηotel Margarita
 • Πάργα
 • Αστέρια: ****
 • Ιδιοκτήτης: Σκάρπος Αθανάσιος, Σκάρπου Μαργαρίτα
 • Τηλέφωνο: 6944321869, 26840-32913
ΚΑΛΥΨΩ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1976
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 46 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΚΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031968
ΜΙΛΤΟΣ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031389
ΝΤΕΛΛΑΣ
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΛΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031655
ΝΤΟΥΓΙΑΣ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 45 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΟΥΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2684031258
HOTEL MAISTRALI
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 77 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο :2684031275
 • Email: info@hotelmaistrali.gr
Hotel Sol
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
 • Τηλέφωνο: 26840-32332
 • Email: contact@hotel-sol.eu
Ξενοδοχείο Άντζελα
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΙΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031614
 • Email: hotelangela@mailbox.gr
Ammos Bay Hotel
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΣΗ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 6974168084
 • Email: info@ammosbay.eu
Hotel Paradise
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 42 δωμάτια και 86 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ.ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26840-31229, 26840-32126
 • Email: info@pargaparadise.gr
HOTEL ΠΑΠΠΑΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684041284
 • Email: info@hotel-pappas.gr
Villa Avra
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26840-41336
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΝΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2684041316
ΑΘΗΝΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041329
ΑΜΜΟΥΔΙΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
 • Τηλέφωνο: 2684041433
ΑΝΝΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΝΑ
 • Τηλέφωνο: 2684022118 / 2684041164
ΑΣΤΕΡΑΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041317
Γαλήνη
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜ. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684041250
 • Email: info@studios-galini.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 65 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΑΦΟΙ ΛΑΚΚΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651081741
ΠΕΡΣΑ
 • Πέραμα, Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΜΑΜΑΚΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-81151
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΙΟΣ
 • Πουκεβίλ 14, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1977
 • Περιλαμβάνει 92 δωμάτια και 160 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΛΕΞΙΟΣ Α.Ξ.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26510-24003
 • Email: info@alexios.gr
Anemolia Resort
 • Αμφιθέα, Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26510-81649
 • Web: www.anemolia-resort.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑ
 • Αμφιθέα, Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Π.ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26510 81115
 • Email: info@hotel-amfithea.gr
 • Web: www.hotel-amfithea.gr
HOTEL PARIS
 • Τσιριγώτη, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κλείτσας Δημήτριος & Νικόλαος
 • Τηλέφωνο: 26510-20541
Αγάπη HOTEL
 • Τσιριγώτη 6, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1963
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: 26510-27139
ΕΡΜΗΣ
 • Τσιριγώτη 5, Ιωάννινα 45444
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 54 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
 • Τηλέφωνο: 26510-26209
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΗ
 • Τσιριγώτη 10, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1972
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 90 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΩΝΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651027032
 • Email: info@dionihotel.com
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Αραβαντινού 2-18, Ιωάννινα 45444, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1970
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 96 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Ι.ΣΑΡΡΑ Β.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ Ι. SAPERSTON HOLDING
 • Τηλέφωνο: 2651025667
 • Email: info@hotel-egnatia.gr
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Βοημούνδου, Ιωάννινα 45332, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1973
 • Περιλαμβάνει 104 δωμάτια και 200 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
 • Τηλέφωνο: 2651043898
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ JANNENA HOUSE
 • Πλάκας 18, Ιωάννινα 45332, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651040762
ΜΙR Boutique Hotel
 • Λιγκιάδες, Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651081071
Ξενοδοχείο Μονοδένδρι
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Μ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ
 • Τηλέφωνο: 2653071300
Ξενοδοχείο Du Lac
 • Ίκκου, Ιωάννινα 45221, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 166 δωμάτια και 363 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651059100
 • Email: info@hoteldulac.gr
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Ξενοδοχείο
 • Λεωφ. Γεωρ. Γεννηματά, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651076765
 • Email: info@filokalia.gr
ΜΥΡΤΑΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΙΧΕΛΗ ΑIΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651082288
 • Email: info@mirtali.gr
 • Web: www.mirtali.gr
ΑΧΕΡΩΝ
 • Γλυκή, Αχέροντας, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2666041464
Κλεοπάτρα
 • Γλυκή, Αχέροντας, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2666049003
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ
 • Γλυκή, Αχέροντας, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2666041900
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
 • ΚΑ Φεβρουαρίου 15, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1954
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γκιντρίμη Άννα
 • Τηλέφωνο: 26510-74124
ΕΦΥΡΑ
 • Καναλάκι, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1971
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΔΑΜ ΤΖΙΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684022128
Ξενοδοχείο CEZARIA
 • Νεοκαισάρεια, Ανατολή, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜ.ΞΕΝ.ΕΠ.ΑΝΩΝ.ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2651093661
 • Email: info@hotelcezaria.gr, cezaria07@hotmail.com
 • Web: www.hotelcezaria.gr
Azalena
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26820-56510
 • Web: www.azalena.gr
Siarbas Hotel
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Σιάρμπας Ευάγγελος
 • Τηλέφωνο: 2684056035/30-6946018581, 30-6937643172
 • Email: info@siarbashotel.gr
Β-ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 35 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Τηλέφωνο: 26820-56549
Βράχος Beach Hotel
 • Παραλία Βράχος, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 27 δωμάτια και 71 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056284
 • Email: info@vrachosbeachhotel.com
Λουκάς
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 40 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056166
 • Email: info@hotelloukas.gr
ΑΧΕΡΩΝ
 • Αγίου Παντελεήμονος 8, Καναλλάκι, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684022241
Kouros Hotel
 • Βράχος, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Αστέρια: **
 • Ιδιοκτήτης: Δαγιάς Φώτιος
 • Τηλέφωνο: 2682056192
 • Email: info@kouroshotel.eu
 • Web: www.kouroshotel.eu/
Άρωμα Δρυός Design Hotel
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΩΜΑ ΔΡΥΟΣ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. Α. Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656-0-29008
 • Email: info@aromadryos.gr
 • Web: www.aromadryos.gr
ΔΙΑΣΕΛΟ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧ.ΤΟΣΙΤΣΑ
 • Τηλέφωνο: 2656041770
ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1970
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 66 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.ΤΑΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041900
 • Email: info@hotelegnatia.gr
Κατώγι Αβέρωφ Hotel & Winery
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΤΩΓΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041684
 • Email: info@katogihotel.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΔΩΝΙΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560-42300
 • Email: adonisap@otenet.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 40 δωμάτια και 80 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560-41844
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΦΑ
 • Τηλέφωνο: 2656041534
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΕΡΙ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 43 δωμάτια και 88 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΣΤΕΡΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α.Ξ.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656042222
 • Email: info@asterimetsovo.com
Hotel Esperanza
 • Κανάλι Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει15 δωμάτια και 35 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051451
 • info@hotelesperanza.gr
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1981
 • Περιλαμβάνει 37 δωμάτια και 70 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560 41771
 • Web: www.victoriahotel.gr
Ionian Theoxenia Hotel
 • Παραλία Κανάλι GR 481 00, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 56 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682051860
 • info@ioniantheoxenia.gr
NIKO
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Μ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682051457
 • www.niko-hotel.com
ΚΑΣΣΙΩΠΗ
 • Καστροσυκιά, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1984
 • Περιλαμβάνει 30 δωμάτια και 57 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051501
Sesa
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΒΗΧΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651037973
 • info@sesahotel.com
ΝΕΦΕΛΗ
 • Καστροσυκιά, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 38 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684052033
 • Email: www.nephelihotel.gr
Sirios Seaside Hotel
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗΣ ΜΗΧΑΙΛ & ΕΛΒΙΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2682052406
 • info@siriushotel.gr
Ξενοδοχείο Ορίζοντας
 • Καστροσυκιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Μ.ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682054443
 • Web: www.orizontashotel.gr
Ξενοδοχείο Κανάλι
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 41 δωμάτια και 83 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΗΜΑ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682051100
 • nfo@aktikanali.info
Ξενοδοχείο Ποσειδών
 • Καστροσυκιά, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 47 δωμάτια και 94 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051291
 • Email: posidonb@otenet.gr
ΧΑΣΑΚΗΣ
 • Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682052220
 • info@chasakis.gr
ΓΙΩΤΗΣ
 • Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου ΜΟΤΕΛ
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2651091578
 • info@hotel-giotis.gr
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΕΡΟΒΟΥ
 • Τέροβο, Αγ. Δημήτριος, Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΙΟΥ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 26540 71140
Ξενοδοχείο Epirus Palace
 • Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1999
 • Περιλαμβάνει 194 δωμάτια και 400 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΝΑΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651093555, 91072, 91074
 • info@epiruspalace.gr
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΟΓΙΑΡΟΥ
 • Καλαρρύτες Βόρεια Τζουμέρκα Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια κα 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΚΩΝ.ΑΠ.ΒΟΓΙΑΡΟΣ, ΚΩΝ.ΧΡ.ΒΟΓΙΑΡΟΣ, ΒΟΓΙΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
 • Τηλέφωνo: 26590 62361
 • www.vogiarou.gr
Hotel Princess Lanassa
 • Κωστήτσιο, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΑΝΑΣΣΑ,ΑΝΩΝ.ΤΟΥΡ.ΑΓΡ.ΕΜΠΟΡ&ΚΑΤΣΚ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2659022600
 • Email: info@hotellanassa.gr
Ανάβαση Mountain Resort
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26590 61141
 • Email: info@tzoumerka.org
ΡΟΔΑΜΙ
 • Καλέντζι, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Επιπλωμ. Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΤΕΡΟΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ &ΒΑΣ.&ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2659022444
 • Web: www.rodami.gr
ΞΕΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΡΑΝΤΖΑ
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:26590 62350
 • merantzas@xenion.gr
 • xenion066@gmail.com
Ξενοδοχείο Horizon
 • Λεωφόρος Ειρήνης, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 • Τηλέφωνο: 2651086180
 • Email: orizon1@otenet.gr
ΟΛΓΑ
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΟΛΓΑ ΒΑΝΑ
 • Τηλέφωνο:2659061005
Το Αγνάντιο
 • Εθνική Οδός Τρικάλων Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2651081191
 • Email: agnantio@yahoo.gr
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:*****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 47 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2659061002
 • info@orizontestzoumerkon.gr
Καλαμίτσι
 • Καλαμίτσι Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 47 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.ΛΕΚΚΟΥ-ΝΤΟΛΑΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 • Τηλέφωνο:2682025445
 • nfo@kalamitsihotel.gr
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 • Κανάλι, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 24 δωμάτια και 50 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682051051
Ξενοδοχείο Ιλιάνα
 • Φιλιππιάδα, Φιλιππιάδα Ζήρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 37 δωμάτια και 76 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Β & Κ ΤΣΩΛΗΣ Α.Ε.Ξ.Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2683023511
 • info@hoteliliana.gr
ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ
 • Αγ. Γεώργιος, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2658031004
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ
 • Παντοκράτορος 18-22, Πρέβεζα 481 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΠΕΠΟΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2682026643
ΖΗΚΑΣ HOTEL
 • Selefkias,Preveza, Ελλάδα
 • Αστέρια:***
 • Ιδιοκτήτης: Ζika Νiki,Christina,Αthina & Κonstantinos Zikas
 • Τηλέφωνο:2682027505
 • enjoy@zikashotel.gr
Ξενοδοχείο Γεφύρι Πλάκας
 • Μονολίθι, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2685031220
 • Email: info@gefiriplakas.gr
ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ
 • Αγίου Γεωργίου 19, Πρέβεζα 481 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΟΝΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 • Τηλέφωνο:2682022365
Margarona Royal Hotel
 • Πρέβεζα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 117 δωμάτια και 222 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α. Ε.
 • Τηλέφωνο:2682-0-24360
 • reserve@margaronaroyal.gr
HOTEL ΦΩΤΕΙΝΗ
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ
 • Τηλέφωνο: 6977948715
 • Email: info@hotelfotini.gr
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682041247
Ηλιοβασίλεμα Ξενοδοχείο
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 7 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2682041868
 • Email: iliovasilema.preveza@gmail.com
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
 • Φιλοθέη Άρτα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 87 δωμάτια και 192 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ.ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.&ΚΑΤ.ΕΠΙΧ.ΞΕΝΙΟΣ.Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681052205
 • byzadino@otenet.gr
ΗΡΑΚΛΗΣ
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2682042008
Κρόνος
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 1-7, Ζώνη Γ, Άρτα 471 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1974
 • Περιλαμβάνει 53 δωμάτια και 97 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΑΙ &ΤΟΥΡ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681022211
REX
 • Σκουφά 9, 9 Ζώνη Γ Σκουφά
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:*
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γαλανός Δημήτριος
 • Τηλέφωνο:2681027240
Μύτικα Hotel
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 45 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2682041671
 • Email: mitikahotelap@yahoo.com
Ξενοδοχείο Άδωνης
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 31 δωμάτια και 64 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682041314
 • Email: info@adonishotel.gr
ΑΜΒΡΑΚΙΑ
 • Πριοβόλου 1-15, Ζώνη Γ, Άρτα 471 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1967
 • Περιλαμβάνει 60 δωμάτια και 110 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ι.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681028311/3
ARTA PALACE
 • Εθνική Οδός Άρτας Τρικάλων, Νικόλαος Σκούφας, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 68 δωμάτια και 154 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681061222
 • hotel@artapalace.gr
ΓΑΛΗΝΗ
 • Εθνική Οδός Άρτας Τρικάλων, Νικόλαος Σκούφας, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡΗΣΤΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
 • Τηλέφωνο:2685022135
 • www.epirus.com/galini
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ
 • Νικόπολη, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2682041463
ΑΘΑΜΑΣ
 • Αθαμάνιο, Αθαμάνιο Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Ιδιοκτήτης: Τriados Iraklis
 • Τηλέφωνο:26850 24588
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
 • Πράμαντα, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 38 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • Τηλέφωνο: 26590 61590
 • Web: www.hoteltzoumerka.gr
ΕΛΑΤΟΦΙΛΗΤΟ
 • Αθαμάνιο, Αθαμάνιο Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΩΤΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
 • Τηλέφωνο:26850 22979
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΩΣ
 • 21ης Οκτωβρίου, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1975
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 42 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • Τηλέφωνο: 2682028424
 • Email: anatolm@hol.gr
ΓΑΒΡΟΓΟΣ
 • Σκουληκαριά, Σκουληκαριά Γεώργιος Καραϊσκάκης Γεώργιος Καραϊσκάκης
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Τηλέφωνο:26810 70075
 • info@gavrogos.gr
Ξενοδοχείο Τορίνη
 • Μανδηλαρά 1, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
 • Τηλέφωνο: 2684031219
Dioni Boutique Hotel
 • Καλού, Πρέβεζα 48100, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1976
 • Περιλαμβάνει 36 δωμάτια και 76 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΩΝΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2682027381
 • Email: info@boutiquehoteldioni.gr
ΚΑΤΑΦΥΓΙ
 • Καταρράκτης Άγναντα Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 268505518
 • Web: www.epirus/katafigi/
ΠΥΡΓΟΣ
 • Μεσοπυργος, Μεσοπυργος Τετραφυλία Γεώργιος Καραϊσκάκης
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2685061393
 • pirgoshotel@gmail.com
PREVEZA CITY HOTEL
 • Λεωφόρος Ειρήνης, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 51 δωμάτια και 109 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΞΕΝ/ΚΗ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2682089500
 • Email: info@prevezacity.gr
Ουράνια
 • Λεωφόρος Ειρήνης 33-37, Πρέβεζα 481 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682027123
 • Web: www.hotelurania.gr/
daLUZ apart’hotel
 • Ψαθάκι, Πρέβεζα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 66 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682089220
 • Email: info@daluzaparthotel.gr
ΑΥΡΑ
 • Ελ. Βενιζέλου Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΕΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΞΙΡΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682021230
ΜΑΡΟΥΣΙΩ
 • Rodavgi, Xirovouni, Arta
 • Αστέρια: **
 • Owner: Ch.Papavasiliou
 • Τηλέφωνο: 26830-71131,22685,23865,71171,22901.
 • Email: info@marousio.gr
 • Web: www.marousio.gr
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
 • Καταρράκτης Άγναντα Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2685051323
 • Email: info@hotelkatarraktis.gr
 • Web: www.hotelkatarraktis.gr
ΠΑΙΩΝΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Δελβινάκι, Δελβινάκι Πωγώνι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΙΟΣ&ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΛΗ
 • Τηλέφωνο:2657022007
 • info@paionia.gr
BOUTAS TOURS – ΜΠΟΥΤΑΣ Γ. ΚΑΙ Ν. ΟΕ
 • Κύπρου 22, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665021212
YONOS HOUSE ΤΑΞΗ Β
 • Άνω Ραβένια, Άνω Ραβένια Καλπάκι Πωγώνι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΚΟΣΜΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο:6942494505
 • info@yonoshouse.gr
 • www.yonoshouse.gr
GIOGIAKAS TRAVEL (Γιογιάκα Αναστασία Ν.)
 • Εθνικής Αντίστασης 14-22, Ηγουμενίτσα 46100
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665026778
KOTSIS TRAVEL
 • Εθνικής Αντίστασης 140, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665023053
 • Το KOTSIS TRAVEL αναλαμβάνει: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο, Αεροπορικά εισιτήρια- Ανταγωνιστικές τιμές για Ελλάδα εξωτερικό. Πτήσεις με CHARTER, Φοιτητικά, Οργανωμένες εκδρομές (Εσωτερικού- Εξωτερικού) με ξεναγούς. Ειδικά πακέτα σε μεγαλουπόλεις, Ενοικίαση αυτοκινήτων, Πούλμαν, Ξενοδοχεία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, Incentives (ταξίδια εταιρειών - συλλόγων). Προγράμματα διακοπών σε όλο τον κόσμο, Εξωτικά ταξίδια - Διακοπές, Γαμήλια ταξίδια (Ελλάδα - εξωτικά νησιά).
 • Email: info@kotsistravel.gr
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΙΦΗ ΤΑΞΗ Α
 • Molista,Konitsa Ιωάννινα Ήπειρος
 • Ιδιοκτήτης: Serifis Evaggelos
 • Τηλέφωνο:2655024090
 • info@serifishotel.gr
Chez Alexandre ΤΑΞΗ Α
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΓΓΕ ΠΟΛΥΞΕΝΗ,ΛΕΚΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΘΕΜΙΣ-ΜΕΡΟΠΗ & ΛΕΚΚΑ ΥΠΑΤΙ
 • Τηλέφωνο:6936131810
SIOSOS REISEBURO – ΣΙΩΖΟΣ ΕΥΑΓΓ.
 • Εθνικής Αντίστασης 68, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665023564
2WAYFERRIES (Πιτούλης Βασίλειος Κ.)
 • E90, Ηγουμενίτσα 46100, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665028258
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΑΞΗ Α
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2655029330
MINOAN LINES – ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ
 • Ευκλείδη 12, Λαδοχώριον 46100, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665024404
TOP TRAVEL INTERNATIONAL – ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 • Ηγουμενίτσα, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665022348
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΤΑΞΗ Β
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Τηλέφωνο:2655-0-22789
 • info@lithoktisto.gr
ΜΑΚΡΙΔΗΣ – ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΕ
 • E90, Λαδοχώριον 46100, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665026713
ΧΑΜΚΩ ΤΑΞΗ Β
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Β&Κ ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2655023107
 • www.hotelhamko.gr
APEIROS TRAVEL – ΣΚΡΕΚΟΣ Π. ΝΑΤΣΙΟΣ Π. ΕΠΕ
 • Εθνικής Αντίστασης 20, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665026944
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΤΑΞΗ Β
 • Αρίστη, Αρίστη Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 51 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653042210
 • info@arhontiko-aristis.gr
PANDA TRAVEL (Παλγεμέζης Παντελεήμων Α.)
 • Αγ. Αποστόλων 145, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665028150
ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΑΞΗ Β
 • Αρίστη, Αρίστη Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653042150
PAPADOPOULOS TRAVEL – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ
 • Αγ. Αποστόλων 5, Ηγουμενίτσα 46100
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665027378
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ ΤΑΞΗ Α
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: MODESCO HOLDINGS LTD Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653041002
ΑΥΡΑΓΟΝΙΟ ΤΑΞΗ Α
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653041129
 • info@avragonio.gr
REVIS TRAVEL
 • Αγίων Αποστόλων 145, Ηγουμενίτσα, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Το ταξιδιωτικό γραφείο ασχολείται με τα παρακάτω τμήματα: Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά, εισιτήρια εσωτερικού και εξωτερικού, Ενοικίασης Λεωφορείων και Αυτοκίνητων, Οργανωμένα ομαδικά και ατομικά πακέτα ταξιδιών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, Ξενοδοχειακές κρατήσεις, Κρουαζιέρες, Πρακτόρευσης πλοίων (Επιβατικών και Cargo). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.revistravel.gr
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΚΕΚΗ 1876 ΤΑΞΗ Α
 • Επαρχιακή Οδός Καλπακίου-Πάπιγκου, Εθνικό Πάρκο Πίνδου, Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου, Ζαγόρι 440 04, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΕΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -ΠΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653-0-41610
 • info@arxontikogeki.com
 • www.arxontikogeki.com
Λαγός Θεόδωρος Δ.
 • Αγίων Αποστόλων 147-149, Ηγουμενίτσα, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665026410
ΑΣΤΡΑΚΑ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΤΣΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 • Τηλέφωνο:2653041693
 • hotelastraka@gmail.com
ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOURS (Νικολάου Βασίλειος Δ.)
 • Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665027666
ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΡΓΚΟ ΣΙΠΙΝΓΚ ΕΝΤ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΠΕ
 • Αγίων Αποστόλων, Ηγουμενίτσα 461 00, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665027000
ΔΙΑΣ ΤΑΞΗ Α
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΑΣΤ.Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2653041257
 • www.diaspapigo.gr
ΜΟΡΦΕΑΣ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΘΩΜΑ ΣΟΦΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653041868
 • www.morfeas.info
MAI TRAVEL (Μιχαλάς Αντώνιος Π.)
 • Ιονίου Πελάγους, Ηγουμενίτσα 461 00
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665025019
BARKABAS ACHILLEAS TRAVEL – ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • Ευκλείδη 6, Λαδοχώριον 46100, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665029000
BLUE STAR FERRIES – ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΑΕ
 • Εγνατία Οδός, Ηγουμενίτσα 46100, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665028150
EGNATIA TRAVEL – ΝΙΤΣΑΣ Ν ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ Σ ΟΕ
 • Ιονίου Πελάγους, Λαδοχώριον, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665021526
EUROLINE-TOURISM & MARITIME BROKERS
 • Ιονίου Πελάγους Λαδοχώριον Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665029063
 • Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, cargo service, εισιτήρια για γραμμή Ανκόνα Βενετία, ειδικές τιμές για παιδιά - φοιτητές - άτομα άνω των 60 ετών - οικογένειες, κρατήσεις on line.
 • Email: ticket@anekigo.gr
 • Web: www.euroline.gr/
ΡΟΖΑ ΚΑΝΙΝΑ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΓΚΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:Τηλέφωνο6934875799
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΑΞΩΝΗ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ν.ΣΑΞΩΝΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΠΑΡΑΔ.ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653041615
 • info@saxonis-papigo.gr
MILANO TRAVEL (Μπαλάσκας Σπυρίδων Π.)
 • Ιονίου Πελάγους 35, Λαδοχώριον, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665024339
ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΙΓΚΟ -1700 ΤΑΞΗ Α
 • Μικρό Πάπιγκο, Μικρό Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΘΗ
 • Τηλέφωνο:2653041179
 • info@mikropapigo.gr
ROUSSANOGLOU TRAVEL
 • Ιονίου Πελάγους, Λαδοχώριον, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Παρέχει τι κάτωθι υπηρεσίες, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτές Εισιτήρια Ακτοπλοϊκά - Αεροπορικά, Ξενοδοχειακές κρατήσεις, Ενοικίαση αυτοκινήτων, Οργανωμένες εκδρομές, Κρουαζιέρες, Πρακτόρευση Επιβατικών πλοίων και θαλαμηγών, Πρακτόρευση Εμπορικών πλοίων
 • Τηλέφωνο: 2665023630
 • Email: info@roussanoglou-travel.gr
Amaryllis Luxury Guest House ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 • Τηλέφωνο:2653071135
 • yboura@otenet.gr
ΑΝΩ ΛΑΒΔΑΝΗ ΤΑΞΗ Β
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:6946222051
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653071116
 • info@monopatiaresort.gr
TRANSPORT (Βρύσης Μιχαήλ Α.)
 • Εθνικής Αντιστάσεως 8, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665027895
ΠΟΡΦΥΡΟΝ ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΛΙΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:2653071579
 • info@porfyron.com
Σ. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
 • Παπαφλέσσα 1 & Ιονίου Πελάγους, Νέο Λιμάνι, Ηγουμενίτσα, 46100
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665028189
LINOS TRAVEL (Τσουρής Γρηγόριος Α.)
 • Λαδοχωρίου, Ηγουμενίτσα 461 00, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665023493
ΠΡΙΜΟΥΛΑ ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071133
 • primoula@primoula.gr
Νταλάκας Αθανάσιος Ι.
 • Τυρταίου, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665026796
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ ΤΑΞΗ Α
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΑΞΗ Β
 • Μονοδένδρι, Μονοδένδρι Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653071340
 • info@vikoshotel.com
 • http://vikoshotel.com
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • Λαδοχώρι & Ιονίου Πελάγους 1, Ηγουμενίτσα, 46100
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665025395
Βίκος Ξενοδοχείο ΤΑΞΗ Β
 • Μονοδένδρι, Μονοδένδρι Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • Τηλέφωνο:2653071370
 • info@vikoshotel.com
SYVOTA TRAVEL (Αργυρός Σπυρίδων Χ.)
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665093439
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΞΗ Β
 • Βίτσα, Βίτσα Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: Γ.ΒΑΣΔΕΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:6945429109
 • g_vasdekis@yahoo.gr
 • www.troas-hotel.gr
AQUARIUS TRAVEL (Δημητρίου Βασίλειος Κ.)
 • Σύβοτα 46100, Ηγουμενίτσα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665093411
ΤΡΩΑΔΑ ΤΑΞΗ Α
 • Βίτσα, Βίτσα Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071468
 • info@troas-hotel.gr
 • www.troas-hotel.gr
Δασκαλόπουλος Ιωάννης Θ.
 • 28ης Οκτωβρίου 17, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651029667
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΖΟΥΦΗ ΤΑΞΗ Β
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΤΖΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071736
 • info@arhodiko-tzoufi.gr
 • www.arhodiko-tzoufi.gr
ALKYSSON TRAVEL CLUB – ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΛΓΑ ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (Τσεκούρας Αχιλλεύς Α.)
 • Μιχαήλ Αγγέλου 15, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651028751 / 2651020555
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΤΑΞΗ Α
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 • Τηλέφωνο:6979983797
 • joannasterna@yahoo.gr
ARMONIA TRAVEL (Δερβένης Αριστείδης Γ.)
 • Σακκά 11, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651032328
ΜΟΥΣΑΦΙΡ ΟΝΤΑΣ ΤΑΞΗ Β
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • Τηλέφωνο:6974443640
 • info@mousafirontas.gr
ΤΕΡΨΙΧOΡΗ ΤΑΞΗ Β
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΤΖΙΟΥΦΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
 • Τηλέφωνο:2653081418
 • info@arhodiko-tzoufi.gr
GREFIS HOLIDAYS – ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • Σακκά 22, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651027427
Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΤΑΞΗ Α
 • Κουκούλι, Κουκούλι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653-0-71721
 • http://www.koukouli.com
HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES
 • Παπαδόπουλου 3, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651038895
 • Το πρακτορείο αναλαμβάνει τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά σας εισιτήρια για την Ελλάδα άλλα και προς όλο τον κόσμο.
 • Email: info@hellenicmemories.gr
 • Web: www.hellenicmemories.gr/
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΑΞΗ Β
 • Ασπράγγελοι, Ασπράγγελοι Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653061330
 • contact@virginiahouse.gr
KALAMPOKAS TRAVEL SERVICES (Καλαμπόκας Γεώργιος Δ.)
 • Μιχαήλ Αγγέλου 15, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2665022158
 • Το ταξιδιωτικό μας γραφείο ασχολείται με τα παρακάτω τμήματα:Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού και εξωτερικού Ενοικίασης Λεωφορείων και Αυτοκίνητων Οργανωμένα ομαδικά και ατομικά πακέτα ταξιδιών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο Ξενοδοχειακές κρατήσεις Κρουαζιέρες Πρακτόρευσης πλοίων (Επιβατικών και Cargo)
 • Email: ticket@revistravel.gr
 • Web: www.revistravel.gr/
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΞΗ Β
 • Ασπράγγελοι, Ασπράγγελοι Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653022654
 • info@xenonas-eleftheria.gr
 • www.xenonas-eleftheria.gr
Αίθριο guest house ΤΑΞΗ Α
 • Δίλοφο, Δίλοφο Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: Γ.ΔΡΟΣΟΣ - SUZANNA BRABANDER O.E.
 • Τηλέφωνο:6947526533
 • info@aithrio.eu
KASSAROS TRAVEL (Κασσάρος Στέργιος Τ.)
 • Σακκά 6, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651039274
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ TOY ΔΙΛΟΦΟΥ ΤΑΞΗ Α
 • Δίλοφο, Δίλοφο Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΥΡΡΟΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653022455
 • kontaxis@dilofo.com
KIROUSIS TRAVEL (Κυρούση Αναστασία)
 • Ναπολέων Ζέρβα 7, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651073759
ΓΑΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Δίλοφο, Δίλοφο Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
 • Τηλέφωνο:2653022570
 • http://www.gaia-dilofo.gr
KONI TRAVEL (Ζιαβράς Κωνσταντίνος Α.)
 • Ναπολεοντος Zερβα 4-6, Iωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651034130
ΦΑΝΗΣ ΤΑΞΗ Β
 • Τσεπέλοβο, Τσεπέλοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:2653081271
ΡΟΝΤΟΒΑΝΙ ΤΑΞΗ Β
 • Ελάτη, Ελάτη Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1999
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΔΕΜΑΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο:2653071171
PAMVOTIS TRAVEL (Μανώλης Θωμάς Κ.)
 • Ζέρβα Ναπολέοντος 7, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651034774
Kipi Suites ΤΑΞΗ Α
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: Α. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653071995
 • info@kipisuiteszagori.gr
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΑΞΗ Β
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΡΟΥΪΔΗ
 • Τηλέφωνο:2653071030
 • info@arxontikokipon.gr
FAIRWAYS CLUB
 • Μιχαήλ Αγγέλου 25, Ιωάννινα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651085141
ΚΗΠΟΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΑΞΗ Α
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653071410
 • contact@aggelon-kipi.gr
ΡΟΔΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • Τηλέφωνο:2109702321
 • info@rodia.gr
ΠΑΣ ΠΑΝΤΟΥ (Ζυγούρη Μυρτώ Α.)
 • Βελισσαρίου 8, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2651037333
ΚΟΣΜΑΣ TOURS (ΚΟΣΜΆΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ Β.)
 • Αλεξάκη Βλαχοπούλου, Πρέβεζα 48100, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2682023940
Λετζέτο ΤΑΞΗ Β
 • Σκαμνέλλι, Σκαμνέλλι Τύμφη Ζαγόρι, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΗΓΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653081418
 • info@tokonaki-hotel.gr
 • http://letzeto.cbj.net
ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΤΑΞΗ Β
 • Νεοχώρι, Νεοχώρι Πασσαρώνα Ζίτσα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651071567
 • info@tokonaki-hotel.gr
 • http://www.tokonaki-hotel.gr
ALKYSSON TRAVEL CLUB – ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
 • Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2682028224
ANGELIKA TRAVEL (Μπουτίκου Αγγελική Κ.)
 • 21ης Οκτωβρίου 41, Πρέβεζα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2682021531
ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Νεγάδες, Νεγάδες Τύμφη Ζαγόρι, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ιδιοκτήτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071684
 • info@adrasteia.gr
KISS TRAVEL (Παχίδου Αθηνά Δ.)
 • Σπηλιάδου 2, Πρέβεζα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2682023753
Villa Roza ΤΑΞΗ Α
 • Επαρχιακή Οδός Πέρδικας - Πάργας, Πάργα 480 60, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γ.ΔΡΑΚΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π
 • Τηλέφωνο:2684031952
 • http://www.epirus.com/villarossa
KARYATIS TRAVEL (Νότα Πολυξένη Α.)
 • Σαλαμίνος, Πρέβεζα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 6949225729
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΙΓΓΑ 1872 ΤΑΞΗ Α
 • Παραμυθιά , Σούλι , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΙΓΓΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
 • Τηλέφωνο:2666023863
 • info@arhontiko-riga.gr
KOSMAS TOURS (Κοσμά Μαρία Σ.)
 • Λεωφόρος Ειρήνης 44, Πρέβεζα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2682024185
MANDALOS TOURS – ΜΑΝΔΑΛΟΣ Ν ΤΣΩΝΟΣ Χ ΟΕ
 • Κωστή Παλαμά 19, Άρτα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2681071533
Eleatis Resort ΤΑΞΗ Β
 • Μαργαρίτι, Μαργαρίτι Ηγουμενίτσα , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Τηλέφωνο:2665094256
WEST SIDE COAST (Ντόβας Παύλος Δ.)
 • Μακρυγιάννη 16, Άρτα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2681075193
ΚΑΤΩ ΜΑΧΑΛΑΣ ΤΑΞΗ Β
 • Δικόρυφο, Δικόρυφο Κεντρικό Ζαγόρι , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΕΚΚΟΥ Α&Π Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:6945330760
AIRNET TRAVEL (Κατσανδρής Ευάγγελος Α.)
 • Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, Άρτα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2681077772
ΤΕΧNΗ ΔΙΑΚΟΣMΗΣΗΣ -ART DECO ΤΑΞΗ Α
 • Δικόρυφο, Κεντρικό Ζαγόρι , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: BAϊΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:6937410350
HOULIARAS TOURS (Χουλιάρας Κωνσταντίνος Α.)
 • Κομένου 4, Άρτα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2681079561
ΞΕΝΩΝΑΣ 1800 ΤΑΞΗ Β
 • Πάργα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • Τηλέφωνο:2684032900
 • enetico@otenet.gr
 • www.1800ap.gr
Μανδαλος Ανδρέας
 • Δαβάκη Πίνδου 23-27, Ζώνη Γ, Άρτα 471 00, Ελλάδα
 • Πρακτορεία Ταξιδίων - Τουρισμού
 • Τηλέφωνο: 2681083973
ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Αιόλου 7 , Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΛΟΦΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠ/ΣΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο:2651021011, 28495, 25495
 • info@frontzupolitia.gr
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΑΞΗ Β
 • Ανεξαρτησίας 101 , Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651024462
Κάμπινγκ Δρέπανος
 • Κάμπινγκ
 • Δρέπανος Θεσπρωτία
 • Ιδιοκτήτης: Βρύσης Κώστας
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 26650-24442,22282
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Ανεξαρτησίας 109 , Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - "ΠΟΛΙΤΕΙΑ",ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2651-0-22235
 • www.etip.gr
Κάμπινγκ Πανόραμα
 • Κάμπινγκ
 • Εθνική Οδός Πρέβεζας Ηγουμενίτσας, Ζώνη Γ, Πρέβεζα 481 00, Ελλάδα
 • Ιδιοκτήτης : Παν.Δηματάς
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 26820-41513 ,41811
 • Fax: +30 26820-41840
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ ΤΑΞΗ Α
 • Τοσίτσα 33, Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2651079193, 6932310217
Κάμπινγκ Ναυτίλος
 • Κάμπινγκ
 • Γ.Παπανδρέου 2, Πλαταριά 46100, Ελλάδα
 • Πολύ καλά οργανωμένος χώρος με εύκολη πρόσβαση.
 • Ιδιοκτήτης : Βάσσος Φ.
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 26650-71416
 • Χειμερινό Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30 ) 6948361090
 • Email: wassof@otenet.gr
 • Web: www.nautiloscamping.gr
ΠΑΤΡΙΚΟ ΤΑΞΗ Β
 • Κατσαρή Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Τηλέφωνο:2651065500
Ξενοδοχείο Metropolis ΤΑΞΗ Α
 • Αβέρωφ Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΥΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2651030004
 • info@metropolishotel.gr
 • www.hoteldulac.gr
Ξενοδοχείο Κεντρικόν ΤΑΞΗ Α
 • Κωλέττη 5, Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ
 • Τηλέφωνο:2651071771
Κάμπινγκ Elena’s Beach
ΧΑΓΙΑΤΙ ΤΑΞΗ B
 • Στρατηγοπούλου 17-19, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΧΡ. -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠ.
 • Τηλέφωνο:2651037570
 • http://www.hagiati-ioannina.gr
Κάμπινγκ Καλάμι
 • Κάμπινγκ
 • Πλαταριά Θεσπρωτίας, Ηγουμενίτσα
 • Βρίσκεται δίπλα στην Εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Αθηνών. Μια περιοχή για ψυχαγωγία που θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ιδανικά τοποθετημένο με μια πανοραμική άποψη μιας λαμπρής παραλίας, το camping περιτυλίγεται από τα ύδατα της Ιόνιας θάλασσας. Στην πεντακάθαρη μπλε θάλασσα του μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας, να κάνετε θαλάσσιες δραστηριότητες.
 • Ιδιοκτήτης : Βάσσου Ι.
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)26650 - 71211,71580
 • Χειμερινό Tηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6947323022
 • Email: info@campingkalamibeach.gr
 • Web: www.campingkalamibeach.gr
ΔΑΦΝΗ ΤΑΞΗ Β
 • Παλαιολόγου 1, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΑΝ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΕΘ ΙΕΣΟΥΑ ΒΕ ΡΑΧΗΛ
 • Τηλέφωνο:2651083560
 • info@hotelfilyra.gr
 • http://www.hotelfilyra.gr
Κάμπινγκ Σοφάς
 • Κάμπινγκ
 • Πέρδικα Θεσπρωτίας
 • Λειτουργεί συνεχώς από το έτος 1981 μέχρι σήμερα. Εκτείνεται σε μία έκταση 8,5 στρεμμάτων, μέσα σε έναν υπέροχο ελαιώνα και παρέχει στον επισκέπτη όλες τις σύγχρονες ανέσεις και παροχές ενός οργανωμένου camping. Η παραλία Σοφάς χρησιμοποιείται μόνο από τους επισκέπτες του κάμπινγκ.
 • Ιδιοκτήτης: Ελένη Ζορκάδη
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 26650 - 91478, 91684 - Κινητό : 6937 098163
 • Web: www.perdika.biz/campingsofas/index.html
ΚΑΣΤΡΟ ΤΑΞΗ Β
 • Παλαιολόγου 8-12, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1999
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΑΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2651022866
 • mailto:hotelkastrogr@gmail.com
ΠΛΑΤΑΝΟΣ HOTEL ΤΑΞΗ Β
 • Παλαιολόγου 60-70, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:6932601240
 • info@hotelfilyra.gr
 • http://www.hotelfilyra.gr
Κάμπινγκ Βάλτος
 • Κάμπινγκ
 • Πάργα Πρέβεζα
 • Ιδιοκτήτης : Δήμου Ευάγγελος
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 26840-31287,31131/26840-31697
 • Fax: +30 26840-31131
 • Email: info@campingvaltos.gr
 • Web: www.campingvaltos.gr
ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΑΞΗ Α
 • Ζαλοκώστα 50 Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΡΟΥ - ΑΛΕΞ.ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:2651078010
 • info@archontariki.com.gr
 • http://www.hotel-archontariki.com
Κάμπινγκ Enjoy Λύχνος
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΑΞΗ Β
 • Ζαλοκώστα Ιωάννινα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ &ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651079348-78020
 • hotelkamares@yahoo.gr
Κάμπινγκ Πάργα
 • Κάμπινγκ
 • Πάργα
 • Ιδιοκτήτης : Γ.Γεωργίου
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 26840-31161
 • Fax: +30 26840-31161
 • Email: pargacam@otenet.gr
 • Web: www.pargacamping.gr
ΣΙΑΡΑΒΑ ΤΑΞΗ Β
 • Γαριβάλδι Ιωάννινα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΠΑΣ ΣΟΛΩΝ & ΠΑΠΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 • Τηλέφωνο:2651-0-30820
 • info@siarava.gr
 • www.siarava.gr
Κάμπινγκ Λιμνοπούλα
 • Κάμπινγκ
 • Περιοχή Λιμνοπούλας, Ιωάννινα
 • Λειτουργεί από το 1970. Βρίσκονται μόλις ένα χλμ από το κέντρο της πόλης, μέσα σε μία έκταση 17 στρεμμάτων, στην περιοχή Λιμνοπούλα Ιωαννίνων, πλάι στην ιστορική λίμνη Παμβώτιδα.
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 26510-25265
 • Web: www.ioannina.biz/campinglimnopoula
ΑΝΩΚΑΤΩΓΟ ΤΑΞΗ Β
 • Πετροβούνι, Πετροβούνι Τζουμέρκα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 7 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651043420
Κάμπινγκ Ακρογιάλι
 • Κάμπινγκ
 • Ρίζα Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ιδιoκτήτης: Μίλτος Απόστολος
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 26820-56382 ,56344
 • Fax: +30 26820-56283
 • Email: campacro@hol.gr
 • Web: www.camping-acrogiali.com/
Η ΓΚΟΥΡΑ ΤΑΞΗ Β
 • Συρράκο, Συρράκο Βόρεια Τζουμέρκα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2651053622
 • info@syrrakohotel.gr
Κάμπινγκ Κοράλι
 • Κάμπινγκ
 • Ρίζα Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ιδιoκτήτης: Χριστόπουλος Ιωσήφ
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 26820-56386/6945252127 - 6947823031
 • Email: info@camping-corali.gr
 • Web: www.camping-corali.gr/
Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Α
 • Συρράκο Βόρεια Τζουμέρκα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Τηλέφωνο:2651053296
 • info@syrrakostavraetos.gr
Κάμπινγκ Αστερίας
 • Κάμπινγκ
 • Καστροσυκιά Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ιδιοκτήτης : Δημ.Χρηστάκης
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας:(+30) 26820-54098/210-4003712
 • Fax: +30 26820-54098
 • Email: campingasterias@in.gr
ΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ ΤΑΞΗ Β
 • Συρράκο, Συρράκο Βόρεια Τζουμέρκα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 27κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2651053410
 • info@syrrakohotel.gr
Κάμπινγκ Μονολίθι
 • Κάμπινγκ
 • Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ιδιοκτήτης : Βέτσιος.Π
 • Tηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 26820-51132
 • Fax: +30 26820-51133
 • Email: info@campingmonolithi.gr
 • Web: www.campingmonolithi.gr
Ionion Beach ΤΑΞΗ Β
 • Mitikas , Preveza
 • Owner : Νikolaos Ζorzovilis
 • Τηλέφωνο: 2682041042
ΠΕΤΡΑΔΙ 1873 ΤΑΞΗ Β
 • Επαρχιακή Οδός Ιωαννίνων-Συράκου, Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων - Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, Βόρεια Τζουμέρκα 440 01, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ-ΣΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ
 • Τηλέφωνο: 26590 61561
 • info@petradi1873.gr
The Captain’s House ΤΑΞΗ Α
Κάμπινγκ Καλαμίτσι
 • Εθ. Αντίστασης 86, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 60 δωμάτια και 112 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε & Α ΧΑΤΖΑΡΑ Ξ.Τ.Ε..Ε. Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665025070
 • Web: www.el-greco.gr