ОПИТИ

Град Янина се разгръща около езерото Памвотида, гордостта на Епир, което е природен паметник. Това е второто най-старо езеро в Европа с два забележителни елемента. Полуостровът, на който се намира Янинската крепост, и островът, който е един от малкото уникални обитавани езерни острови.

Езерото представлява богата екосистема, принадлежаща към европейската мрежа от защитени територии (”Натура 2000”), тъй като там се срещат редки растителни и животински видове с огромна екологична стойност.

Пещерата на Перама се намира на четири километра от град Янина, до езерото, и е с невероятно съчетани сталактити и сталагмити, сътворяващи истинско подземно зрително чудо в 19 пещерни зали. И всичко това благодарение на безшумната работа на природата, създала това рядко явление в продължение на 1,5 милиона години!

Една от най-значимите планини на префектурата е планината Мицикели с височина 1810 метра. Името ѝ е със славянски произход и означава ”мечо гнездо”.

Зад нея са сгушени прочутите села Загорохоря, мозайка от 46 села, разположени в подножието на Пиндос. Площта на района им достига 1000 квадратни километра; те са популярна туристическа дестинация през зимните месеци.

Предлагаме: В националния парк Викос–Аоос са разположени много от традиционните села Загорохоря на Епир, разходете се по пътеката, извиваща се успоредно на река Войдоматис, от моста на село Клидония до моста на село Аристи.

Font Resize
X