Манастир ”Кимисеос тис Теотоку Моливдоскепастис” (”Успение Богородично”) Манастир ''Кимисеос тис Теотоку Моливдоскепастис'' (''Успение Богородично'')

social icon

Манастир ”Кимисеос тис Теотоку Моливдоскепастис” (”Успение Богородично”)

Манастирът на ”Успение Богородично” се намира в близост до село Моливдоскепасто (по-рано село Дипалица), в близост до гръцко-албанската граница. Името ”Моливдоскепастис” (покрита с олово) идва от оловните листове, използвани по-рано като защитно покритие за покрива на католикона. Според преданието манастирът е построен през 7-ми век от византийския император Константин IV Погонат. Преданието се позовава и на надпис в католикона, в който се споменава за обновяването му през 14-и век от Андроник Комнин Дука Палеолог.

Video

Virtual Tour

Tags:

    Σχετικά Άρθρα

    Font Resize
    X