Манастир ”Филантропинон” на Янинския остров Манастир „Филантропинон“ на Янинския остров

social icon

Манастир ”Филантропинон” на Янинския остров

Манастирът ”Агиос Николаос Филантропинон” е най-значимият от манастирите на Янинския остров. Името си дължи на аристократичното семейство Филантропини, преселило се в Янина от Константинопол след превземането му от кръстоносците през 1204 година. Семейство Филантропини е тясно свързано с историята на манастира, тъй като членовете му са били негови основатели и реставратори. Не е известно точно кога е построен католиконът, но според съществуващия надпис през 1291–1292 година е реставриран от Михаил Филантропинос. Сегашният му вид обаче е резултат от работи, извършени през 16-и век. Като архитектура църквата е еднокорабна със засводен притвор (проста конструкция) и екзонартекси на северната, западната и южната страна. 

Video

Virtual Tour

Tags:

    Σχετικά Άρθρα

    Font Resize
    X