Река Ахерон Река Ахерон

social icon

Река Ахерон

Ахерон е митичната река, която в древността е олицетворявана със смъртта. Името й идва от древната дума „ахос“, която означава тъга, душевна болка. Според митологията „съпроводителят на душите на мъртвите до подземния свят“ Хермес е пресичал реката, предавайки душите на мъртвите на Харон, за да се озоват в царството на Хадес. Поради тази причина до езерото Ахерузия е било построено най-важното място за поклонение на боговете от подземния свят – Некромантейонът на Ахерон, където са отивали хората, които са искали да общуват с душите на своите близки.

Пътуването на Ахерон започва от планините на Сули (Сулиотски планини), пресича равнината на Фанари и се влива в района на Амудия, образувайки по маршрута си сложна екосистема с несравнима природна красота, която е защитена от мрежата „Натура 2000“. В един пленителен пейзаж, между остри скали и страхотни проломи, Ахерон тече на места буйно, а на места спокойно, пленявайки посетителите с внушителната си красота. Освен това, реката е плаваща през голяма част от дължината си.

Особен интерес представлява екосистемата на река Ахерон. По поречието на реката се срещат гори от широколистен дъб, върби, бели тополи, аврамови дървета, чинари и елши. Блатистите местности са покрити с папур, тръстика, ракитовица и саликорния. В района виреят 509 вида растения. Богатата растителност, която съществува, е идеално място за живот и размножаване на 196 вида птици. В блатистите и влажните местности на реката намират убежище щъркели, белооки потапници, малки черноглави чайки и нощни чапли, а в скалистите теснини на реката са се появили скални орли, ястребови орли, соколни скитници, както и белоглави лешояди. Във водите на реката живеят и се размножават над 9 вида риби, 8 вида земноводни жаби и 16 вида влечуги.

Проломът на Ахерон се олицетворява с „Портите на Ада“, отправната точка на един впечатляващ пешеходен маршрут, избран от много любители на природата. Това е идеално място за рафтинг, конна езда и алтернативен туризъм.

Tags:

    Σχετικά Άρθρα

    Font Resize
    X