Амбракийски залив Амбракийски залив

social icon

Амбракийски залив

Слизайки по бреговете на област Епир към бреговете на област Стереа Елада, изведнъж се озоваваме пред геологически парадокс. В твърдата земна площ, до бреговата линия е вклинена тясна морска ивица. Но достатъчна, за да създаде дълбоко в сушата най-чудното ”затворено море” в страната. То е образувано в резултат на интензивна тектонична дейност, която започва преди 2 милиона години. Представлява тектонично свличане, което започва да се пълни с притока от двете реки – Арахтос и Лурос. Постепенното издигане на морето през последните 10 000 години довежда до проникването на Йонийско море между Актио и Превеза и до наводняване на залива, придавайки му сегашната форма. Амбракийският залив прониква в голяма част от сушата, заемайки площ от около 405 квадратни километра. Основните ”създатели” на огромната влажна зона на Амбракийския залив са двете големи реки – Арахтос и Лурос, които се вливат в залива. Благодарение на многовековното въздействие на водите им двете реки допринасят за образуване на изключително сложен и уникален за гръцките дадености влажен район. Това е прекрасно разнообразие от непрекъснато променящи се местообитания, разгръщащи цялостна картина с рядка красота. Амбракийският залив включва най-малко 20 непокътнати лагуни, нещо, което не се среща никъде другаде в Гърция. Общата им площ надвишава 70 квадратни километра, като повечето са отделени от морето чрез крайбрежни плитчини, наричани ”ивични островчета”. Наблюдавайки отдалече едно ивично островче, се създава впечатление, че то е съставено от пясък, но ако се наведете към земята, ще се изненадате, че повечето от тях са съставени от безброй мидени черупки. По естествените отвори на ивичните островчета, които свързват лагуните с морето, рибарите от Амбракийския залив от много години поставят така наречените ”иваря” или ”диваря”. Те представляват специални конструкции от тръстикови пръчки, които позволяват свободното влизане на риба от морето, но не ѝ позволяват да се върне, тоест рибата попада в капан.

Tags:

    Σχετικά Άρθρα

    Font Resize
    blank
    X