ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ


Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-2.php on line 365
?>
?>
?>
?>
?>
?>
blank
ΠΑΙΩΝΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Δελβινάκι, Δελβινάκι Πωγώνι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΙΟΣ&ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΛΗ
 • Τηλέφωνο:2657022007
 • info@paionia.gr
blank
YONOS HOUSE ΤΑΞΗ Β
 • Άνω Ραβένια, Άνω Ραβένια Καλπάκι Πωγώνι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΚΟΣΜΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο:6942494505
 • info@yonoshouse.gr
 • www.yonoshouse.gr
blank
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΡΙΦΗ ΤΑΞΗ Α
 • Molista,Konitsa Ιωάννινα Ήπειρος
 • Ιδιοκτήτης: Serifis Evaggelos
 • Τηλέφωνο:2655024090
 • info@serifishotel.gr
blank
Chez Alexandre ΤΑΞΗ Α
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΓΓΕ ΠΟΛΥΞΕΝΗ,ΛΕΚΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΘΕΜΙΣ-ΜΕΡΟΠΗ & ΛΕΚΚΑ ΥΠΑΤΙ
 • Τηλέφωνο:6936131810
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΑΞΗ Α
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2655029330
blank
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΤΑΞΗ Β
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Τηλέφωνο:2655-0-22789
 • info@lithoktisto.gr
blank
ΧΑΜΚΩ ΤΑΞΗ Β
 • Κόνιτσα, Κόνιτσα Ιωάννινα Ήπειρος
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Β&Κ ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2655023107
 • www.hotelhamko.gr
blank
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΤΑΞΗ Β
 • Αρίστη, Αρίστη Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 51 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653042210
 • info@arhontiko-aristis.gr
blank
ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΑΞΗ Β
 • Αρίστη, Αρίστη Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653042150
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ ΤΑΞΗ Α
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: MODESCO HOLDINGS LTD Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653041002
blank
ΑΥΡΑΓΟΝΙΟ ΤΑΞΗ Α
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653041129
 • info@avragonio.gr
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΚΕΚΗ 1876 ΤΑΞΗ Α
 • Επαρχιακή Οδός Καλπακίου-Πάπιγκου, Εθνικό Πάρκο Πίνδου, Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου, Ζαγόρι 440 04, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΕΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ -ΠΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653-0-41610
 • info@arxontikogeki.com
 • www.arxontikogeki.com
blank
ΑΣΤΡΑΚΑ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΤΣΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 • Τηλέφωνο:2653041693
 • hotelastraka@gmail.com
blank
ΔΙΑΣ ΤΑΞΗ Α
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΝΑΣΤ.Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2653041257
 • www.diaspapigo.gr
blank
ΜΟΡΦΕΑΣ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΘΩΜΑ ΣΟΦΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653041868
 • www.morfeas.info
blank
ΡΟΖΑ ΚΑΝΙΝΑ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΓΚΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:Τηλέφωνο6934875799
blank
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΑΞΩΝΗ ΤΑΞΗ Β
 • Πάπιγκο, Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ν.ΣΑΞΩΝΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΠΑΡΑΔ.ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653041615
 • info@saxonis-papigo.gr
blank
ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΙΓΚΟ -1700 ΤΑΞΗ Α
 • Μικρό Πάπιγκο, Μικρό Πάπιγκο Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΘΗ
 • Τηλέφωνο:2653041179
 • info@mikropapigo.gr
blank
Amaryllis Luxury Guest House ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 • Τηλέφωνο:2653071135
 • yboura@otenet.gr
blank
ΑΝΩ ΛΑΒΔΑΝΗ ΤΑΞΗ Β
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:6946222051
blank
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653071116
 • info@monopatiaresort.gr
blank
ΠΟΡΦΥΡΟΝ ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΛΙΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:2653071579
 • info@porfyron.com
blank
ΠΡΙΜΟΥΛΑ ΤΑΞΗ Α
 • Άνω Πεδινά, Άνω Πεδινά Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071133
 • primoula@primoula.gr
blank
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ ΤΑΞΗ Α
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΑΞΗ Β
 • Μονοδένδρι, Μονοδένδρι Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653071340
 • info@vikoshotel.com
 • http://vikoshotel.com
blank
Βίκος Ξενοδοχείο ΤΑΞΗ Β
 • Μονοδένδρι, Μονοδένδρι Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • Τηλέφωνο:2653071370
 • info@vikoshotel.com
blank
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΞΗ Β
 • Βίτσα, Βίτσα Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: Γ.ΒΑΣΔΕΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:6945429109
 • g_vasdekis@yahoo.gr
 • www.troas-hotel.gr
blank
ΤΡΩΑΔΑ ΤΑΞΗ Α
 • Βίτσα, Βίτσα Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071468
 • info@troas-hotel.gr
 • www.troas-hotel.gr
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΖΟΥΦΗ ΤΑΞΗ Β
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΤΖΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071736
 • info@arhodiko-tzoufi.gr
 • www.arhodiko-tzoufi.gr
blank
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΤΑΞΗ Α
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 • Τηλέφωνο:6979983797
 • joannasterna@yahoo.gr
blank
ΜΟΥΣΑΦΙΡ ΟΝΤΑΣ ΤΑΞΗ Β
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • Τηλέφωνο:6974443640
 • info@mousafirontas.gr
blank
ΤΕΡΨΙΧOΡΗ ΤΑΞΗ Β
 • Καπέσοβο, Καπέσοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΤΖΙΟΥΦΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
 • Τηλέφωνο:2653081418
 • info@arhodiko-tzoufi.gr
blank
Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΤΑΞΗ Α
 • Κουκούλι, Κουκούλι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653-0-71721
 • http://www.koukouli.com
blank
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΑΞΗ Β
 • Ασπράγγελοι, Ασπράγγελοι Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653061330
 • contact@virginiahouse.gr
blank
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΞΗ Β
 • Ασπράγγελοι, Ασπράγγελοι Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653022654
 • info@xenonas-eleftheria.gr
 • www.xenonas-eleftheria.gr
blank
Αίθριο guest house ΤΑΞΗ Α
 • Δίλοφο, Δίλοφο Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: Γ.ΔΡΟΣΟΣ - SUZANNA BRABANDER O.E.
 • Τηλέφωνο:6947526533
 • info@aithrio.eu
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ TOY ΔΙΛΟΦΟΥ ΤΑΞΗ Α
 • Δίλοφο, Δίλοφο Κεντρικό Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΥΡΡΟΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653022455
 • kontaxis@dilofo.com
blank
ΓΑΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Δίλοφο, Δίλοφο Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
 • Τηλέφωνο:2653022570
 • http://www.gaia-dilofo.gr
blank
ΦΑΝΗΣ ΤΑΞΗ Β
 • Τσεπέλοβο, Τσεπέλοβο Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:2653081271
blank
ΡΟΝΤΟΒΑΝΙ ΤΑΞΗ Β
 • Ελάτη, Ελάτη Κεντρικό Ζαγόρι Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1999
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΔΕΜΑΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο:2653071171
blank
Kipi Suites ΤΑΞΗ Α
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: Α. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653071995
 • info@kipisuiteszagori.gr
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΑΞΗ Β
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΡΟΥΪΔΗ
 • Τηλέφωνο:2653071030
 • info@arxontikokipon.gr
blank
ΚΗΠΟΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΑΞΗ Α
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτη: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο:2653071410
 • contact@aggelon-kipi.gr
blank
ΡΟΔΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Κήποι, Κήποι Τύμφη Ζαγόρι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • Τηλέφωνο:2109702321
 • info@rodia.gr
blank
Λετζέτο ΤΑΞΗ Β
 • Σκαμνέλλι, Σκαμνέλλι Τύμφη Ζαγόρι, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΗΓΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • Τηλέφωνο:2653081418
 • info@tokonaki-hotel.gr
 • http://letzeto.cbj.net
blank
ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΤΑΞΗ Β
 • Νεοχώρι, Νεοχώρι Πασσαρώνα Ζίτσα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651071567
 • info@tokonaki-hotel.gr
 • http://www.tokonaki-hotel.gr
blank
ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Νεγάδες, Νεγάδες Τύμφη Ζαγόρι, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ιδιοκτήτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο:2653071684
 • info@adrasteia.gr
blank
Villa Roza ΤΑΞΗ Α
 • Επαρχιακή Οδός Πέρδικας - Πάργας, Πάργα 480 60, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γ.ΔΡΑΚΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π
 • Τηλέφωνο:2684031952
 • http://www.epirus.com/villarossa
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΙΓΓΑ 1872 ΤΑΞΗ Α
 • Παραμυθιά , Σούλι , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΙΓΓΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
 • Τηλέφωνο:2666023863
 • info@arhontiko-riga.gr
blank
Eleatis Resort ΤΑΞΗ Β
 • Μαργαρίτι, Μαργαρίτι Ηγουμενίτσα , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Τηλέφωνο:2665094256
blank
ΚΑΤΩ ΜΑΧΑΛΑΣ ΤΑΞΗ Β
 • Δικόρυφο, Δικόρυφο Κεντρικό Ζαγόρι , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΕΚΚΟΥ Α&Π Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:6945330760
blank
ΤΕΧNΗ ΔΙΑΚΟΣMΗΣΗΣ -ART DECO ΤΑΞΗ Α
 • Δικόρυφο, Κεντρικό Ζαγόρι , Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: BAϊΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:6937410350
blank
ΞΕΝΩΝΑΣ 1800 ΤΑΞΗ Β
 • Πάργα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • Τηλέφωνο:2684032900
 • enetico@otenet.gr
 • www.1800ap.gr
blank
ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Αιόλου 7 , Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΛΟΦΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠ/ΣΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο:2651021011, 28495, 25495
 • info@frontzupolitia.gr
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΑΞΗ Β
 • Ανεξαρτησίας 101 , Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651024462
blank
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΑΞΗ Α
 • Ανεξαρτησίας 109 , Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - "ΠΟΛΙΤΕΙΑ",ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2651-0-22235
 • www.etip.gr
blank
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ ΤΑΞΗ Α
 • Τοσίτσα 33, Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2651079193, 6932310217
blank
ΠΑΤΡΙΚΟ ΤΑΞΗ Β
 • Κατσαρή Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Επιπλ. Διαμερισμάτων
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Τηλέφωνο:2651065500
blank
Ξενοδοχείο Metropolis ΤΑΞΗ Α
 • Αβέρωφ Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΥΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2651030004
 • info@metropolishotel.gr
 • www.hoteldulac.gr
blank
Ξενοδοχείο Κεντρικόν ΤΑΞΗ Α
 • Κωλέττη 5, Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΡΑΣ
 • Τηλέφωνο:2651071771
blank
ΧΑΓΙΑΤΙ ΤΑΞΗ B
 • Στρατηγοπούλου 17-19, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΧΡ. -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠ.
 • Τηλέφωνο:2651037570
 • http://www.hagiati-ioannina.gr
blank
ΔΑΦΝΗ ΤΑΞΗ Β
 • Παλαιολόγου 1, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΑΝ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΕΘ ΙΕΣΟΥΑ ΒΕ ΡΑΧΗΛ
 • Τηλέφωνο:2651083560
 • info@hotelfilyra.gr
 • http://www.hotelfilyra.gr
blank
ΚΑΣΤΡΟ ΤΑΞΗ Β
 • Παλαιολόγου 8-12, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1999
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΑΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2651022866
 • mailto:hotelkastrogr@gmail.com
blank
ΠΛΑΤΑΝΟΣ HOTEL ΤΑΞΗ Β
 • Παλαιολόγου 60-70, Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:6932601240
 • info@hotelfilyra.gr
 • http://www.hotelfilyra.gr
blank
ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΑΞΗ Α
 • Ζαλοκώστα 50 Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΡΟΥ - ΑΛΕΞ.ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο:2651078010
 • info@archontariki.com.gr
 • http://www.hotel-archontariki.com
blank
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΑΞΗ Β
 • Ζαλοκώστα Ιωάννινα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ &ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651079348-78020
 • hotelkamares@yahoo.gr
blank
ΣΙΑΡΑΒΑ ΤΑΞΗ Β
 • Γαριβάλδι Ιωάννινα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΠΑΣ ΣΟΛΩΝ & ΠΑΠΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 • Τηλέφωνο:2651-0-30820
 • info@siarava.gr
 • www.siarava.gr
blank
ΑΝΩΚΑΤΩΓΟ ΤΑΞΗ Β
 • Πετροβούνι, Πετροβούνι Τζουμέρκα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 7 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 • Τηλέφωνο:2651043420
blank
Η ΓΚΟΥΡΑ ΤΑΞΗ Β
 • Συρράκο, Συρράκο Βόρεια Τζουμέρκα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2651053622
 • info@syrrakohotel.gr
blank
Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Α
 • Συρράκο Βόρεια Τζουμέρκα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Τηλέφωνο:2651053296
 • info@syrrakostavraetos.gr
blank
ΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ ΤΑΞΗ Β
 • Συρράκο, Συρράκο Βόρεια Τζουμέρκα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 27κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2651053410
 • info@syrrakohotel.gr
blank
Ionion Beach ΤΑΞΗ Β
 • Mitikas , Preveza
 • Owner : Νikolaos Ζorzovilis
 • Τηλέφωνο: 2682041042
blank
ΠΕΤΡΑΔΙ 1873 ΤΑΞΗ Β
 • Επαρχιακή Οδός Ιωαννίνων-Συράκου, Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων - Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, Βόρεια Τζουμέρκα 440 01, Ελλάδα
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ-ΣΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ
 • Τηλέφωνο: 26590 61561
 • info@petradi1873.gr
blank
The Captain’s House ΤΑΞΗ Α
 • Δελβινάκι, Δελβινάκι Πωγώνι
 • Παραδοσιακό Κατάλυμα
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΙΟΣ&ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΛΗ
 • Τηλέφωνο:2657022007
 • info@paionia.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
blank
X