ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ


Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365

Notice: Undefined variable: args in /var/www/vhosts/epirusforallseasons.gr/httpdocs/wp-content/themes/epirus/taxonomy-accommodation-type-1.php on line 365
?>
?>
?>
?>
?>
?>
blank
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
 • Εθ. Αντίστασης 86, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 60 δωμάτια και 112 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε & Α ΧΑΤΖΑΡΑ Ξ.Τ.Ε..Ε. Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665025070
 • Web: www.el-greco.gr
blank
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩ
 • Πουρνιά, Κόνιτσα
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Μούσιος Φώτιος
 • Τηλέφωνο: 2655024147
 • Email: info@hotelperistero.gr
blank
ΑΚΤΑΙΟΝ
 • Αγ. Αποστόλων 17, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665023330
blank
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
blank
ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Ελευθερίας, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1976
 • Περιλαμβάνει 30 δωμάτια και 58 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2665023455
blank
Angelika Pallas
 • Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Revi - Hotel and tourism businesses
 • Τηλέφωνο: 2665026100
blank
ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653041135
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΡΟΔΙ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653041954
 • Email: xenonasrodi@yahoo.gr
blank
Villa Marie
 • Επαρ.Οδ. Πέρδικας - Πάργας
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093047
blank
ΕΛΕΝΑ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 27 δωμάτια και 49 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093525
 • Email: info@sivotaelena.gr
blank
Άγιος Νικόλαος
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 40 δωμάτια και 131 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΙΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093017
 • Email: agiosnikolaos@domotel.gr, info@agiosnikolaos-hotel.com
blank
ΕΛΛΑΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 44 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2665093227
 • Email: Hotel-Hellas@aol.com
blank
ΖΕΦΗ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093470
 • Web: www.zefitravel.com
blank
ΑΡΚΕΥΘΟΣ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-41494
 • Email: info@arkefthos.gr
 • Web: www.arkefthos.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΝ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653042155
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙΤΗ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 26530-41422
blank
ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 85 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • Τηλέφωνο: 2665093314
blank
Ξενοδοχείο Μούρτος
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 42 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093016
 • Email: info@hotel-mourtos.gr
blank
Ξενοδοχείο Oriana
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΚΡΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2665093520
 • Email: info@hoteloriana.gr
blank
Ξενοδοχείο Σύβοτα
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1981
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 53 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ &ΥΙΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093265
 • Email: welcome@hotelsivota.gr
blank
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 26 δωμάτια και 54 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665091472
blank
ΡΑΠΤΗΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΑΠΤΗΣ ΞΕΝ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093111
 • Email: rkonstantinos@hotmail.com
blank
ΦΥΛΑΚΑΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 38 δωμάτια και 89 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093345
 • Email: info@hotel-filakas.gr
blank
Χρυσοβαλάντω
 • Συβωτα 5, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093237
 • Email: info@hotel-chrisovalanto.gr
blank
ΑΝΤΑΛΚΗ
 • Μικρό Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΛΑΔΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653041441
blank
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
 • Συβωτα 269, Ηγουμενίτσα
 • Αστέρια: *
 • Ιδιοκτήτης: Βασιάκος Διονύσιος
 • Τηλέφωνο: 2665093263
blank
Ξενοδοχείο Ελίνα
 • Καραβοστάσι, Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 45 δωμάτια και 100 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ ΕΛΙΝΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665091558
 • Email: info@hotel-elina.gr
blank
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΡΚΑΔΑ ΝΙΚΗ - ΣΟΦΙΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-71455
 • Email: info@hotel-arktouros.gr
blank
ΜΑΤΖΑΤΟ
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 26530-71997
blank
Ξενοδοχείο Ζαγόρι Φιλοξενία
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου.
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 42 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071040
 • Email: info@zagoriphiloxenia.gr
blank
Ξενώνας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &ΕΛΕΝΗΣ
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων.
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΛΕΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • Τηλέφωνο: 26530-71328
 • Email: info@ke-hotel.gr
 • Web: www.ke-hotel.gr
blank
Ξενώνας Λαδιά
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653071483
 • Email: info@ladiasmonodendri.com
blank
ΜΠΕΛΟΗ
 • Βίτσα, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΤΑΧΡΗ ΕΛΕΝΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-71571
 • Email: beloihotel@gmail.com
blank
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΗΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-81021
blank
ΠΕΤΡΟΤΕΧΝΟ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653081100
 • Web: www.petrotexno-zagorohoria.com
blank
ΤΟ ΚΑΔΙ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081360
blank
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081014
 • Web: www.zagori/farragi/grpage1.html
blank
ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26530 81271
blank
ΧΑΓΙΑΤΙ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: :26530-81301
 • Email: contact@hayati.gr
blank
ΑΘΗΝΑ
 • Ελάτη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΥΙΟΙ Ι. ΚΛΟΥΡΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071540
 • Email: info@zagoriathina.gr
 • Web: www.zagoriathina.gr
blank
ΔΡΥΟΦΥΛΛΟ
 • Ελάτη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥΣΕΒΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071077
 • Email: info@driofillo.gr
blank
ΜΕΛΙΝΑ
 • Κήποι, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΕΡΒΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 26530-71674
 • Email: info@melinahotel.gr
 • Web: www.melinahotel.gr
blank
ΜΠΑΓΙΑ
 • Κήποι, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2653071112
 • Email: info@mpagia.gr
 • Web: www.mpagia.gr
blank
ΜΑΓΔΑ
 • Επαρχιακή Οδός Πέρδικας - Πάργας
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 56 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031228
 • Web: www.magdas-apartments.parga.com
blank
Ξενοδοχείο Παραλία Καραβοστάσι
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 47 δωμάτια και 89 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665091104
 • Email: relax@hotel-karavostasi.gr
blank
Θέασις Παραμυθιάς Ξενοδοχείο
 • Κων/νου Καραμανλή 169, Παραμυθιά
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 40 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2666029229
 • Email: info@theasishotel.gr
blank
ΣΟΥΛΙ
 • Παραμυθιά, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1964
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2666022208
blank
ΦΥΛΙΡΑ
 • Επαρ.Οδ. Μελιγγών - Παραμυθιάς, Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΤΑΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-71371
blank
Hotel Alpha
 • Αγίου Αθανασίου 51, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΦΑΑ.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684032111/ 32321
 • Web: alfagrho@otenet.gr
blank
Hotel Bacoli
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 50 δωμάτια και 104 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΚΟΛΗ Α.Ε. Ξ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2684031200
 • Web: info@bacoli.gr
blank
REZI HOTEL & STUDIOS
 • Αγίου Αθανασίου 33, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1984
 • Περιλαμβάνει 51 δωμάτια και 109 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031627
 • Web: contact@hotelrezi.gr
blank
ROSANEA
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 44 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031237
 • Web: www.rosanea.com
blank
ΑΛΚΥΩΝ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1978
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΣΙΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΗΛΙΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031022
blank
ΕΛΕΑΤΑΝ
 • Χρυσαυγή, Παραμυθιά, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΩΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2666023019
 • Web: www.eleatan.gr
blank
ΠΕΤΡΩΤΟ
 • Φραγκάδες, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-71107
 • Email: petrotofraggades@yahoo.gr
 • Web: www.zagori.biz/petroto/
blank
Bella Vista
 • Λύχνος, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2684031575
 • Web: www.bellavista.com.gr/
blank
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • Περιφερειακός Δρόμος, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2666023000
 • Web: www.paramythia-online.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑ
 • Βοβούσα, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΙΚΤΩΡΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΟΥΓΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2656022555
blank
SAN NECTARIOS
 • Αγίας Μαρίνας 2, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1975
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΕΚΑ ΟΕ.
 • Τηλέφωνο: 2684031150
 • Email: info@nect.gr
blank
TOURIST ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Τζαβέλα 6, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684031239
blank
Ξενοδοχείο Acropol
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1957
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031239
blank
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
 • SP.LIVADA 23 PARGA GREECE, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1967
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2684031229
 • Email: info@paradise-palatino.com
blank
ΒΑΚΑΡΑΤΣΑ
 • Φλαμπουράρι, Ανατολικό Ζαγόρι
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Τσουπινάκης Βασίλειος
 • Τηλέφωνο: 2656031526
blank
ΓΛΑΡΟΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041300
blank
ΕΛΕΝΗ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 26 δωμάτια και 50 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ-ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ.-ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2684041301, 2684041388, 2684041167
 • Email: info@hotelparadies-eleni.com
 • Web: www.hotelparadies-eleni.com/
blank
ΜΠΑΜΠΟΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041504
blank
Ξενοδοχείο Βασίλης
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041210
 • Email: webmaster@hotel-hercules.eu
blank
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041330
 • Web: www.goammoudia.gr
blank
Σπύρος
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2682041505
 • Email: info@spiroshotel.com
blank
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 28 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2684041600
 • Email: info@hotelammoudia.com
blank
DOVITEL
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-81001
 • Web: www.dovitel.gr
blank
ΕΞΟΧΗ
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 24 δωμάτια και 48 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2651081160
 • Email: info@hotel-exohi.gr
 • Web: www.hotel-exohi.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΙΟΝ
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Ιδιοκτήτης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2651081162
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΙΣ
 • Τσιριγώτη 6, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κλείτσας Δημήττριος & Νικόλαος
 • Τηλέφωνο: 26510-20541
blank
ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ξενοδοχείο
 • Αβέρωφ, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1960
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 43 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠ-ΒΑΣ-ΕΛ-ΑΘ-ΜΑΓΔ-ΑΓ-ΧΑΠ ΚΑΛ ΓΚΟΔΕΛΛΑ
 • Τηλέφωνο: 2651026380
blank
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
 • 28ης Οκτωβρίου, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1957
 • Περιλαμβάνει 125 δωμάτια και 237 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε. ΞΕΝ.ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
 • Τηλέφωνο: 2651025856
 • Email: palladion@otenet.gr
blank
ΕΛΠΙΣ
 • Νεοπτόλεμου, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΑΤΣΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 26510-26209
blank
Ξενοδοχείο OLYMPIC
 • Μελανίδη 2, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 101 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ξ.Ε. ΟΛΥΜΠΙΚ
 • Τηλέφωνο: 2651025888
 • Email: info@hotelolymp.gr
 • Web: www.hotelolymp.gr
 • Facebook: www.facebook.com/HotelOlympicIoannina
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TOYRIST
 • Κωλέττη 18, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1958
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 57 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΟΥΣΙΟΥ
 • Τηλέφωνο: 2651025070
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΟΡΙΑ
 • Αβέρωφ & Παρασκευοπούλου 2, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1962
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 35 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΣΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-25438
 • Email: info@hotelastoria.gr
blank
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 • Κωνσταντίνου Ελευθερίου, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1971
 • Περιλαμβάνει 38 δωμάτια και 69 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ξ.Τ.Ε ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651025432
blank
ΦΙΛΥΡΑ
 • Παλαιολόγου Ανδρόνικου 18, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-83560
 • Email: info@hotelfilyra.gr
 • Web: www.hotelfilyra.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
 • Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1994
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 46 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Τ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο..Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651044633
 • Web: www.krikonis-hotel.gr
blank
GRAND SERAI
 • Δωδώνης 33, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 176 δωμάτια και 378 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2651090550
 • Email: reservations@mitsis-grandserai.com
blank
ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ
 • Μαντείο Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651025452
 • Email: prytaneio.hotel@gmail.com
blank
Ξενοδοχείο Αχιλλέας
 • Λούτσα, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056007
blank
ΣΕΛΗΝΗ
 • Λούσα, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΑΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041561
blank
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Μπιζάνι, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • Τηλέφωνο: 26510-93702
 • Web: www.filoxeniahotel.eu
blank
ΠΗΓΕΣ
 • Βουθοπόταμος, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 6948108053
 • Web: acheronsprings.gr
blank
Anemelia Hotel Apartments
 • Παραλία Λούτσας, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΛΕΒΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2684056601
 • Email: anemelia@otenet.gr
blank
ATLON HOTEL
 • Παραλία Λούτσας, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682056626
 • Email: info@atlon-hotel.com
blank
ΡΟΥΣΤΟ
 • Παραλία Λούτσας, Φανάρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 43 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682056111
blank
ΜΥΡΤΩ
 • Βράχος, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 38κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΛΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682056116
 • Email: mirtobr@otenet.gr
 • Web: prevezaa.wix.com/hotelmyrto
blank
Ξενοδοχείο Ολυμπιάδα
 • Βράχος, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΝΑ- ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Τηλέφωνο: 2682056577
 • Email: olympiadahotel@hotmail.com
blank
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056327
blank
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΝΤΟΥΣΚΑ ΛΥΔΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682056124
 • Email: mesogeios2000@yahoo.gr
blank
Ξενοδοχείο Δήμητρα
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 48 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΙΩΣΗΦ
 • Τηλέφωνο: 2682056565
blank
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Λυγιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΜΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056517
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Ανήλιο, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Τύπου ΕπιπλωμένωνΔιαμερισμάτων.
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 31 δωμάτια και 62 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΙΩΦΟΣ ΖΗΣΗΣ -ΚΑΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ&ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2656061346
blank
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
 • ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 22 ΜΕΤΣΟΒΟ
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γιώργος Κιούρας
 • Τηλέφωνο: 26560-41672
blank
ΑΝΑΞ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Τόδης Ιωάννης
 • Τηλέφωνο: 26560-42003
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560-29100
 • Email: info@metsovohotel.com
 • Web: www.metsovohotel.com
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 • Αβέρωφ, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1960
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656041202
 • Email: galaxias.hotel@gmail.com
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΡΟΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 26 δωμάτια και 51 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΣΣΑΡΟΣ Σ - ΜΠΟΥΜΠΑ Ε. Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656041800
 • Email: hotel@kassaros.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041451
 • Web: www.hotelmarimetsovo.com
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1979
 • Περιλαμβάνει 32 δωμάτια και 62 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΙΤΟΥΝΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041545
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΚ
 • Αβέρωφ, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1971
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΟΥΒΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 265604133
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΛΟΚΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1974
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2656041309
 • Web: www.metsovo.biz/hotelflokas
blank
La Munte
 • Ανήλιο, Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656041796
 • Email: info@lamunte.gr
 • Web: www.lamunte.gr
blank
GOLDEN BEACH HOTEL
 • Καστροσυκιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 18δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051111
 • Email: info@preveza-golden-beach.gr
 • Web: www.preveza-golden-beach.gr/
blank
Preveza Beach Hotel
 • Καστροσυκιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1974
 • Περιλαμβάνει 264 δωμάτια και 500 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: EFG Eurobank Ergasias Χρ. Μισθ. Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682051041, 26820 51104, 26820 52140
 • Email: info@prevezabeach.com
 • Web: prevezabeach.com
blank
ΑΚΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
 • Καστροσυκιά Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 96 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682052722
blank
Το Αγριολούλουδο του Γράμμου
 • Πληκάτι, Μαστοροχώρια, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2655031550
 • Email: bakatsoulas@gmail.com
blank
ΑΡΕΤΗ
 • Βησσάνη, Δελβινάκι, Πωγώνι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΒΗΣΣΑΝΙΩΤΩΝ "Η ΑΡΕΤΗ
 • Τηλέφωνο: 2657071208
blank
ΣΑΛΒΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Λουτρά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Τηλέφωνο: 697250991
 • Email: info@konitsathermal.gr
blank
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
 • Καστανιά, Μαστοροχώρια, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 • Τηλέφωνο: 26550-31237
blank
Villa Rustica
 • Επαρχιακή Οδός Κόνιτσας - Αετόπετρας, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΕΛΕΝΗ ΞΩΝΑ
 • Τηλέφωνο: 2655024910
 • Web: info@villarustica.gr
 • Web: www.villarustica.gr
blank
Kotriza
 • Φιλιάτες
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 • Τηλέφωνο: 2664022522
blank
ΛΕΙΑΣ
 • Φιλιάτες
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2664041602
 • Web: www.lias.gr
blank
Seleykos Palace Hotel
 • Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΘΩΜΑΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2665027144
 • Email: www.selefkos.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
 • Κλειδωνιά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ.ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2655022054
 • Email: hotelfaraggi@yahoo.gr
blank
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 • Κλειδωνιά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 15 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 • Τηλέφωνο: 26550-25050
 • Web: www.hotelspiridoula.gr
blank
ΤΟ ΧΑΝΙ
 • Κλειδωνιά, Κόνιτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2655024567
 • Email: info@xanihotel.gr
 • Web: www.xanihotel.gr/
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ SAVOY
 • Βορείου Ηπείρου 3, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665023954
blank
Ξενοδοχείο Αωός
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κ.ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
 • Τηλέφωνο: 26510-26380
 • Email: hotel.aoos@gmail.com
blank
Ξενοδοχείο Μπουραζάνι
 • Κόνιτσα, Ιωάννια, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 41 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΣΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2655061320
 • Email: info@bourazani.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑ
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2655023135
blank
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 58 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Χ.Α.ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2655029390
blank
GRAND HOTEL ΔΕΝΔΡΟ
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΧΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 26550-29365
 • Web: www.grandhoteldentro.gr
blank
Το Γεφύρι
 • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ήπειρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2655023780
 • Email: info@gefyri.gr
blank
Ξενοδοχείο Αστόρια
 • Αγ. Αποστόλων 13, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 30 δωμάτια και 54 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665022217
blank
Aρίστη Mountain Resort
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653041330
 • Email: info@aristi.eu
blank
ΑΜΠΕΡΑΤΙΟ
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΟΣ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 26530-42202
blank
ΒΡΑΧΟΙ ΓΚΑΜΗΛΑΣ
 • Αρίστη Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΜΠΟΥΣΙΟΥ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26530-41070
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1980
 • Περιλαμβάνει 36 δωμάτια και 68 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε ΞΕΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
 • Τηλέφωνο: 2651030726
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΗΣΗΣ
 • Επαρχιακή Οδός Καλπακίου-Πάπιγκου
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε Ι. ΖΗΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ
 • Τηλέφωνο :2653041088
 • Email: info@zissishotel.gr
blank
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
 • Αρίστη, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 40 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡ/ΚΕΣ &ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2653041888
 • Email: info@taxiarches.gr
blank
ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΙΓΚΟ 1700 Hotel & SPA
 • Μικρό Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653041179
 • Email: info@mikropapigo.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟ ΠΑΠΙΓΚΟ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653041121
blank
ΠΑΝΘΕΟΝ
 • Πάπιγκο, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο :2653042239
 • Web: www.pantheon.hotel@gmail.com
blank
EVI HOTEL
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΕΚOΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2665093307
blank
Long Summer
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 28 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΟΝΓΚ ΣΑΜΜΕΡ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093260
blank
Ornella Beach Resort & Villas
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 48 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093306
 • Email: info@hotelornella.gr
blank
Sivota Diamond Spa Resort
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 61 δωμάτια και 127 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α. & Σ. ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΚΕΤΤΕ ΑΝ.ΚΑΤ.ΕΜΠ.ΤΕΧΝ.&ΤΟΥΡ.Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665093286
 • Email: info@sivotadiamond.gr
blank
ΖΗΤΑ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΤΣΙΓΚΡΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26650-91484
blank
ΙΟΝΙΟΝ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΟΥ - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2665093636
blank
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1983
 • Περιλαμβάνει 120 δωμάτια και 228 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Ξ.Τ.Ε ΑΕ
 • Τηλέφωνο: 2665093561
blank
ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 42 δωμάτια και 77 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΞΕΝ.&ΤΟΥΡ.ΕΠΙ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665093447
 • Web: www.hotel-megaammos.gr
blank
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Αστέρια: *
 • Ιδιοκτήτης: Δούσιας
 • Τηλέφωνο: 2665091201
 • Email: hotel@mikros-paradisos.gr
blank
ΔΙΑΜΑΝΤΙ
 • Δεσποτικό, Μολοσσοί Ζίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2658051220
 • Email: diamanti@diamanti-hotel.gr
 • Web: www.diamanti-hotel.gr/
blank
ΠΥΡΡΕΙΟΝ
 • Άνω Πεδινά, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071141
 • Email: info@pirrion.gr
blank
ΑΜΕΛΙΚΟ
 • Επαρχιακή Οδός Άνω Πεδινών-Κάτω Πεδινών, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΙΚ.ΠΕΤΣΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26530-71501
 • Email: info@ameliko.gr
 • Web: www.ameliko.gr/index.html
blank
Ξενοδοχείο Ακτή Αρίλλα
 • Αρίλλας, Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 48 δωμάτια και 93 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΙΛΛΑ BEACH Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665091001
 • Email: aktiaril@otenet.gr
 • Web: www.aktiarillahotel.gr
blank
Ξενοδοχείο Albatros
 • Σύβοτα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 45 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ &ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. Γ&Ε ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2665093464
 • Email: info@sivota-albatros.gr
blank
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 36 δωμάτια και 72 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ Κ. ΤΑΓΓΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665091520
blank
Ξενοδοχείο Πλαταριά Beach
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 44 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΛΑΤΑΡΙΑ BEACH HOTEL Ε.Π.Ε
 • Τηλέφωνο: 2665071287
 • Email: info@platariabeach.gr
blank
ΠΕΡΔΙΚΑ RESORT
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 68 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665091580
 • Email: info@camping.gr
 • Web: www.perdikaresort.gr
blank
ΤΡΕΙΣ ΑΚΤΕΣ
 • Πέρδικα, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
 • Τηλέφωνο: 6938132581
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝ ΧΩΡΑ ΒΕΖΙΤΣΑ
 • Βίτσα, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΝΝΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-71449
 • Email: info@vezitsa-zagori.com
 • Web: www.vezitsa-zagori.com
blank
ΣΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
 • Βίτσα, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΡΟΓΚΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2653071971
 • Email: info@giagiaevgenia.gr
blank
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
 • Βραδέτο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΛΕΞΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 6937142241
blank
ΑΓΝΑΝΤΙ
 • Ζίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26580-22497
 • Web: www.agnantizitsas.gr/
blank
ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
 • Ασπράγγελοι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-22223
 • Email: info@aggelonkatafygio.gr
 • Web: www.aggelonkatafygio.gr/
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΡΑΝΑ
 • Ασπράγγελοι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 19 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΡΑΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ
 • Τηλέφωνο: 26530-22225
 • Web: www.arxontiko-krana.gr
blank
ΝΤΟΒΡΑ
 • Ασπράγγελοι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Αστέρια: ****
 • Ιδιοκτήτης: Σιόπης Γεώργιος
 • Τηλέφωνο: 2653022828
 • Email: info@dovra.eu
blank
ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 31 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2653081150
 • Email: info@drakolimni.com, panos58@otenet.gr
 • Web: www.drakolimni.com
blank
ΚΑΜΑΡΕΣ
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081008
 • Web: www.zagori-kamares.gr
blank
Ξενοδοχείο Παπιγκιώτης
 • Τσεπέλοβο, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-81341
 • Email: info@zagori-papigiotis.com
 • Web: zagori-papigiotis.com
blank
Ο ΜΑΧΑΛΑΣ
 • Κήποι, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2653071632
 • Email: info@machalas.gr
blank
Ζαγόρι Ξενοδοχείο
 • Σκαμνέλι Ιωαννίνων, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 16 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26530-81003
 • Email: info@zagorihotel.com
 • Web: www.zagorihotel.com
blank
ΤΟ ΡΑΔΙΟ
 • Σκαμνέλι Ιωαννίνων, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΕΠΗ ΙΟΥΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2653081252
 • Email: info@zagoriskamneli.com
 • Email: www.hotelradio.gr/
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΜΠΟΛΟ
 • Λάιστα, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1958
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ- Δ.Δ ΛΑΪΣΤΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2653081457
 • Email: robolo@ioa.forthnet.gr
 • Web: www.epirus/robolo/
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Επαρχιακή Οδός Ασφάκα-Ζίτσας, Ζίτσα 440 03, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΟΙΝ.ΕΠ/ΣΗ ΤΟΥΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΙΤΣΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2658022933
blank
ΔΡΥΑΔΕΣ
 • Νεγάδες, Τύμφη, Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 9 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2653071843
 • Email: info@dryades.gr
 • Web: www.dryades.gr
blank
Salvator
 • Επαρχιακή Οδός Πέρδικας-Πάργας
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 60 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΣΠ. ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΕ ΞΕΝ.ΕΠΙΧ.
 • Τηλέφωνο: 2684032910
 • Email: reservations@salvator.gr
blank
Olympic Hotel & Apartments
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1980
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Δ.ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684031360,32360
 • Email: info@pargaolympic.com, olympic@pre.forthnet.gr
blank
Parga Beach Resort
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1969
 • Περιλαμβάνει 80 δωμάτια και 152 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: PARGA BEACH A.E.
 • Τηλέφωνο: 2684031410
 • Email: info@pargabeachhotel.gr
 • Web: www.pargabeachhotel.gr, www.masthotels.gr
blank
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 32 δωμάτια και 62 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝ.& ΤΟΥΡ.ΕΠ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684031600
blank
Βάλτος Beach
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 43 δωμάτια και 115 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΥ ΑΕ
 • Τηλέφωνο: 2684031610
 • Email: valtosbe@otenet.gr, info@valtosbeach.gr
blank
ΓΑΛΗΝΗ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1978
 • Περιλαμβάνει 25 δωμάτια και 50 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣ.ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ/ΤΑ-GESINE CORNELIA
 • Τηλέφωνο: 2684031581
 • Email: info@galiniparga.gr
blank
Ηotel Margarita
 • Πάργα
 • Αστέρια: ****
 • Ιδιοκτήτης: Σκάρπος Αθανάσιος, Σκάρπου Μαργαρίτα
 • Τηλέφωνο: 6944321869, 26840-32913
blank
ΚΑΛΥΨΩ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1976
 • Περιλαμβάνει 23 δωμάτια και 46 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΚΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031968
blank
ΜΙΛΤΟΣ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684031389
blank
ΝΤΕΛΛΑΣ
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 32 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΛΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031655
blank
ΝΤΟΥΓΙΑΣ
 • Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 45 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΟΥΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2684031258
blank
HOTEL MAISTRALI
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 77 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο :2684031275
 • Email: info@hotelmaistrali.gr
blank
Hotel Sol
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
 • Τηλέφωνο: 26840-32332
 • Email: contact@hotel-sol.eu
blank
Ξενοδοχείο Άντζελα
 • Αγίου Αθανασίου, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1991
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΙΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2684031614
 • Email: hotelangela@mailbox.gr
blank
Ammos Bay Hotel
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΣΗ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 6974168084
 • Email: info@ammosbay.eu
blank
Hotel Paradise
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 42 δωμάτια και 86 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ.ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26840-31229, 26840-32126
 • Email: info@pargaparadise.gr
blank
HOTEL ΠΑΠΠΑΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2684041284
 • Email: info@hotel-pappas.gr
blank
Villa Avra
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο: 26840-41336
blank
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΝΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
 • Τηλέφωνο: 2684041316
blank
ΑΘΗΝΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041329
blank
ΑΜΜΟΥΔΙΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
 • Τηλέφωνο: 2684041433
blank
ΑΝΝΑ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΝΑ
 • Τηλέφωνο: 2684022118 / 2684041164
blank
ΑΣΤΕΡΑΣ
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2684041317
blank
Γαλήνη
 • Αμμουδιά, Φανάρι, Πάργα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜ. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2684041250
 • Email: info@studios-galini.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ
 • Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 65 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΑΦΟΙ ΛΑΚΚΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651081741
blank
ΠΕΡΣΑ
 • Πέραμα, Ιωάννινα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΜΑΜΑΚΗΣ
 • Τηλέφωνο: 26510-81151
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΙΟΣ
 • Πουκεβίλ 14, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1977
 • Περιλαμβάνει 92 δωμάτια και 160 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΛΕΞΙΟΣ Α.Ξ.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26510-24003
 • Email: info@alexios.gr
blank
Anemolia Resort
 • Αμφιθέα, Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26510-81649
 • Web: www.anemolia-resort.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑ
 • Αμφιθέα, Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Π.ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26510 81115
 • Email: info@hotel-amfithea.gr
 • Web: www.hotel-amfithea.gr
blank
HOTEL PARIS
 • Τσιριγώτη, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κλείτσας Δημήτριος & Νικόλαος
 • Τηλέφωνο: 26510-20541
blank
Αγάπη HOTEL
 • Τσιριγώτη 6, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1963
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: 26510-27139
blank
ΕΡΜΗΣ
 • Τσιριγώτη 5, Ιωάννινα 45444
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 54 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
 • Τηλέφωνο: 26510-26209
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΗ
 • Τσιριγώτη 10, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1972
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 90 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΩΝΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651027032
 • Email: info@dionihotel.com
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Αραβαντινού 2-18, Ιωάννινα 45444, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1970
 • Περιλαμβάνει 52 δωμάτια και 96 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Ι.ΣΑΡΡΑ Β.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ Ι. SAPERSTON HOLDING
 • Τηλέφωνο: 2651025667
 • Email: info@hotel-egnatia.gr
blank
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Βοημούνδου, Ιωάννινα 45332, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1973
 • Περιλαμβάνει 104 δωμάτια και 200 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
 • Τηλέφωνο: 2651043898
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ JANNENA HOUSE
 • Πλάκας 18, Ιωάννινα 45332, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651040762
blank
ΜΙR Boutique Hotel
 • Λιγκιάδες, Πέραμα, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΖΑΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651081071
blank
Ξενοδοχείο Μονοδένδρι
 • Μονοδένδρι, Κεντρικό Ζαγόρι
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Μ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ
 • Τηλέφωνο: 2653071300
blank
Ξενοδοχείο Du Lac
 • Ίκκου, Ιωάννινα 45221, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 166 δωμάτια και 363 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651059100
 • Email: info@hoteldulac.gr
blank
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Ξενοδοχείο
 • Λεωφ. Γεωρ. Γεννηματά, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651076765
 • Email: info@filokalia.gr
blank
ΜΥΡΤΑΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΙΧΕΛΗ ΑIΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2651082288
 • Email: info@mirtali.gr
 • Web: www.mirtali.gr
blank
ΑΧΕΡΩΝ
 • Γλυκή, Αχέροντας, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2666041464
blank
Κλεοπάτρα
 • Γλυκή, Αχέροντας, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2666049003
blank
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ
 • Γλυκή, Αχέροντας, Σούλι
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2666041900
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
 • ΚΑ Φεβρουαρίου 15, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1954
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γκιντρίμη Άννα
 • Τηλέφωνο: 26510-74124
blank
ΕΦΥΡΑ
 • Καναλάκι, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1971
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 14 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΔΑΜ ΤΖΙΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684022128
blank
Ξενοδοχείο CEZARIA
 • Νεοκαισάρεια, Ανατολή, Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜ.ΞΕΝ.ΕΠ.ΑΝΩΝ.ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2651093661
 • Email: info@hotelcezaria.gr, cezaria07@hotmail.com
 • Web: www.hotelcezaria.gr
blank
Azalena
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 36 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26820-56510
 • Web: www.azalena.gr
blank
Siarbas Hotel
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Αστέρια: ***
 • Ιδιοκτήτης: Σιάρμπας Ευάγγελος
 • Τηλέφωνο: 2684056035/30-6946018581, 30-6937643172
 • Email: info@siarbashotel.gr
blank
Β-ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 35 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Τηλέφωνο: 26820-56549
blank
Βράχος Beach Hotel
 • Παραλία Βράχος, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 27 δωμάτια και 71 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056284
 • Email: info@vrachosbeachhotel.com
blank
Λουκάς
 • Παραλία Βράχος, Λυγιά, Ζάλογγο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 40 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682056166
 • Email: info@hotelloukas.gr
blank
ΑΧΕΡΩΝ
 • Αγίου Παντελεήμονος 8, Καναλλάκι, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684022241
blank
Kouros Hotel
 • Βράχος, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Αστέρια: **
 • Ιδιοκτήτης: Δαγιάς Φώτιος
 • Τηλέφωνο: 2682056192
 • Email: info@kouroshotel.eu
 • Web: www.kouroshotel.eu/
blank
Άρωμα Δρυός Design Hotel
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 25 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΡΩΜΑ ΔΡΥΟΣ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. Α. Ε.
 • Τηλέφωνο: 2656-0-29008
 • Email: info@aromadryos.gr
 • Web: www.aromadryos.gr
blank
ΔΙΑΣΕΛΟ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧ.ΤΟΣΙΤΣΑ
 • Τηλέφωνο: 2656041770
blank
ΕΓΝΑΤΙΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1970
 • Περιλαμβάνει 33 δωμάτια και 66 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.ΤΑΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041900
 • Email: info@hotelegnatia.gr
blank
Κατώγι Αβέρωφ Hotel & Winery
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2007
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 33 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΑΤΩΓΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656041684
 • Email: info@katogihotel.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΔΩΝΙΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1992
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560-42300
 • Email: adonisap@otenet.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 40 δωμάτια και 80 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560-41844
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΦΑ
 • Τηλέφωνο: 2656041534
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΕΡΙ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 43 δωμάτια και 88 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΣΤΕΡΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α.Ξ.Ε
 • Τηλέφωνο: 2656042222
 • Email: info@asterimetsovo.com
blank
Hotel Esperanza
 • Κανάλι Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει15 δωμάτια και 35 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051451
 • info@hotelesperanza.gr
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 • Μέτσοβο
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1981
 • Περιλαμβάνει 37 δωμάτια και 70 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 26560 41771
 • Web: www.victoriahotel.gr
blank
Ionian Theoxenia Hotel
 • Παραλία Κανάλι GR 481 00, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 56 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682051860
 • info@ioniantheoxenia.gr
blank
NIKO
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Μ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682051457
 • www.niko-hotel.com
blank
ΚΑΣΣΙΩΠΗ
 • Καστροσυκιά, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1984
 • Περιλαμβάνει 30 δωμάτια και 57 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051501
blank
Sesa
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΒΗΧΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651037973
 • info@sesahotel.com
blank
ΝΕΦΕΛΗ
 • Καστροσυκιά, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 38 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
 • Τηλέφωνο: 2684052033
 • Email: www.nephelihotel.gr
blank
Sirios Seaside Hotel
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗΣ ΜΗΧΑΙΛ & ΕΛΒΙΡΑ
 • Τηλέφωνο: 2682052406
 • info@siriushotel.gr
blank
Ξενοδοχείο Ορίζοντας
 • Καστροσυκιά, Ζάλογγο, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Μ.ΜΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682054443
 • Web: www.orizontashotel.gr
blank
Ξενοδοχείο Κανάλι
 • Κανάλι, Κανάλι Ζάλογγο Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 41 δωμάτια και 83 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΗΜΑ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682051100
 • nfo@aktikanali.info
blank
Ξενοδοχείο Ποσειδών
 • Καστροσυκιά, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1985
 • Περιλαμβάνει 47 δωμάτια και 94 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682051291
 • Email: posidonb@otenet.gr
blank
ΧΑΣΑΚΗΣ
 • Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682052220
 • info@chasakis.gr
blank
ΓΙΩΤΗΣ
 • Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου ΜΟΤΕΛ
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2651091578
 • info@hotel-giotis.gr
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΕΡΟΒΟΥ
 • Τέροβο, Αγ. Δημήτριος, Δωδώνη
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 8 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΙΟΥ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο: 26540 71140
blank
Ξενοδοχείο Epirus Palace
 • Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1999
 • Περιλαμβάνει 194 δωμάτια και 400 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΝΑΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2651093555, 91072, 91074
 • info@epiruspalace.gr
blank
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΟΓΙΑΡΟΥ
 • Καλαρρύτες Βόρεια Τζουμέρκα Ιωάννινα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια κα 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΚΩΝ.ΑΠ.ΒΟΓΙΑΡΟΣ, ΚΩΝ.ΧΡ.ΒΟΓΙΑΡΟΣ, ΒΟΓΙΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
 • Τηλέφωνo: 26590 62361
 • www.vogiarou.gr
blank
Hotel Princess Lanassa
 • Κωστήτσιο, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 16 δωμάτια και 31 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΛΑΝΑΣΣΑ,ΑΝΩΝ.ΤΟΥΡ.ΑΓΡ.ΕΜΠΟΡ&ΚΑΤΣΚ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2659022600
 • Email: info@hotellanassa.gr
blank
Ανάβαση Mountain Resort
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2011
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης:ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 26590 61141
 • Email: info@tzoumerka.org
blank
ΡΟΔΑΜΙ
 • Καλέντζι, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Επιπλωμ. Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και 13 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΤΕΡΟΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ &ΒΑΣ.&ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2659022444
 • Web: www.rodami.gr
blank
ΞΕΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΡΑΝΤΖΑ
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 26 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:26590 62350
 • merantzas@xenion.gr
 • xenion066@gmail.com
blank
Ξενοδοχείο Horizon
 • Λεωφόρος Ειρήνης, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1998
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 • Τηλέφωνο: 2651086180
 • Email: orizon1@otenet.gr
blank
ΟΛΓΑ
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 5 δωμάτια και 11 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΟΛΓΑ ΒΑΝΑ
 • Τηλέφωνο:2659061005
blank
Το Αγνάντιο
 • Εθνική Οδός Τρικάλων Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 13 δωμάτια και 27 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2651081191
 • Email: agnantio@yahoo.gr
blank
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
 • Τσόπελα Πράμαντα Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:*****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2012
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 47 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Κ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2659061002
 • info@orizontestzoumerkon.gr
blank
Καλαμίτσι
 • Καλαμίτσι Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1993
 • Περιλαμβάνει 21 δωμάτια και 47 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Α.ΛΕΚΚΟΥ-ΝΤΟΛΑΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 • Τηλέφωνο:2682025445
 • nfo@kalamitsihotel.gr
blank
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 • Κανάλι, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1995
 • Περιλαμβάνει 24 δωμάτια και 50 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ Α.Ε
 • Τηλέφωνο: 2682051051
blank
Ξενοδοχείο Ιλιάνα
 • Φιλιππιάδα, Φιλιππιάδα Ζήρος
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 37 δωμάτια και 76 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Β & Κ ΤΣΩΛΗΣ Α.Ε.Ξ.Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο:2683023511
 • info@hoteliliana.gr
blank
ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ
 • Αγ. Γεώργιος, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2008
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2658031004
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ
 • Παντοκράτορος 18-22, Πρέβεζα 481 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 39 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΠΕΠΟΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Τηλέφωνο:2682026643
blank
ΖΗΚΑΣ HOTEL
 • Selefkias,Preveza, Ελλάδα
 • Αστέρια:***
 • Ιδιοκτήτης: Ζika Νiki,Christina,Αthina & Κonstantinos Zikas
 • Τηλέφωνο:2682027505
 • enjoy@zikashotel.gr
blank
Ξενοδοχείο Γεφύρι Πλάκας
 • Μονολίθι, Κατσανοχώρια, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2006
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 20 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2685031220
 • Email: info@gefiriplakas.gr
blank
ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ
 • Αγίου Γεωργίου 19, Πρέβεζα 481 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 24 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΟΝΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 • Τηλέφωνο:2682022365
blank
Margarona Royal Hotel
 • Πρέβεζα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 117 δωμάτια και 222 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α. Ε.
 • Τηλέφωνο:2682-0-24360
 • reserve@margaronaroyal.gr
blank
HOTEL ΦΩΤΕΙΝΗ
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2009
 • Περιλαμβάνει 9 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ
 • Τηλέφωνο: 6977948715
 • Email: info@hotelfotini.gr
blank
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2005
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Τηλέφωνο: 2682041247
blank
Ηλιοβασίλεμα Ξενοδοχείο
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2010
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 7 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 2682041868
 • Email: iliovasilema.preveza@gmail.com
blank
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
 • Φιλοθέη Άρτα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1997
 • Περιλαμβάνει 87 δωμάτια και 192 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ.ΤΟΥΡ.ΕΜΠ.&ΚΑΤ.ΕΠΙΧ.ΞΕΝΙΟΣ.Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681052205
 • byzadino@otenet.gr
blank
ΗΡΑΚΛΗΣ
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2003
 • Περιλαμβάνει 18 δωμάτια και 34 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2682042008
blank
Κρόνος
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 1-7, Ζώνη Γ, Άρτα 471 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1974
 • Περιλαμβάνει 53 δωμάτια και 97 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ/ΚΑΙ &ΤΟΥΡ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681022211
blank
REX
 • Σκουφά 9, 9 Ζώνη Γ Σκουφά
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:*
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1968
 • Περιλαμβάνει 6 δωμάτια και 10 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Γαλανός Δημήτριος
 • Τηλέφωνο:2681027240
blank
Μύτικα Hotel
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 19 δωμάτια και 45 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2682041671
 • Email: mitikahotelap@yahoo.com
blank
Ξενοδοχείο Άδωνης
 • Μύτικας, Πρέβεζα
 • Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 31 δωμάτια και 64 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682041314
 • Email: info@adonishotel.gr
blank
ΑΜΒΡΑΚΙΑ
 • Πριοβόλου 1-15, Ζώνη Γ, Άρτα 471 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1967
 • Περιλαμβάνει 60 δωμάτια και 110 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ι.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681028311/3
blank
ARTA PALACE
 • Εθνική Οδός Άρτας Τρικάλων, Νικόλαος Σκούφας, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2004
 • Περιλαμβάνει 68 δωμάτια και 154 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο:2681061222
 • hotel@artapalace.gr
blank
ΓΑΛΗΝΗ
 • Εθνική Οδός Άρτας Τρικάλων, Νικόλαος Σκούφας, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1989
 • Περιλαμβάνει 8 δωμάτια και 18 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΧΡΗΣΤΤΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
 • Τηλέφωνο:2685022135
 • www.epirus.com/galini
blank
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ
 • Νικόπολη, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2000
 • Περιλαμβάνει 14 δωμάτια και 29 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 • Τηλέφωνο: 2682041463
blank
ΑΘΑΜΑΣ
 • Αθαμάνιο, Αθαμάνιο Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Ιδιοκτήτης: Τriados Iraklis
 • Τηλέφωνο:26850 24588
blank
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
 • Πράμαντα, Βόρεια Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 20 δωμάτια και 38 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • Τηλέφωνο: 26590 61590
 • Web: www.hoteltzoumerka.gr
blank
ΕΛΑΤΟΦΙΛΗΤΟ
 • Αθαμάνιο, Αθαμάνιο Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 10 δωμάτια και 22 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΦΩΤΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
 • Τηλέφωνο:26850 22979
blank
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΩΣ
 • 21ης Οκτωβρίου, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1975
 • Περιλαμβάνει 22 δωμάτια και 42 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • Τηλέφωνο: 2682028424
 • Email: anatolm@hol.gr
blank
ΓΑΒΡΟΓΟΣ
 • Σκουληκαριά, Σκουληκαριά Γεώργιος Καραϊσκάκης Γεώργιος Καραϊσκάκης
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 7 δωμάτια και 17 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΤΣΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Τηλέφωνο:26810 70075
 • info@gavrogos.gr
blank
Ξενοδοχείο Τορίνη
 • Μανδηλαρά 1, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 11 δωμάτια και 21 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
 • Τηλέφωνο: 2684031219
blank
Dioni Boutique Hotel
 • Καλού, Πρέβεζα 48100, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1976
 • Περιλαμβάνει 36 δωμάτια και 76 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΔΙΩΝΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2682027381
 • Email: info@boutiquehoteldioni.gr
blank
ΚΑΤΑΦΥΓΙ
 • Καταρράκτης Άγναντα Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: ***
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2001
 • Περιλαμβάνει 12 δωμάτια και 23 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΝΤΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • Τηλέφωνο: 268505518
 • Web: www.epirus/katafigi/
blank
ΠΥΡΓΟΣ
 • Μεσοπυργος, Μεσοπυργος Τετραφυλία Γεώργιος Καραϊσκάκης
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια:**
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2002
 • Περιλαμβάνει 4 δωμάτια και 12 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Τηλέφωνο:2685061393
 • pirgoshotel@gmail.com
blank
PREVEZA CITY HOTEL
 • Λεωφόρος Ειρήνης, Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1982
 • Περιλαμβάνει 51 δωμάτια και 109 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΙΤΥ ΞΕΝ/ΚΗ ΑΕ.
 • Τηλέφωνο: 2682089500
 • Email: info@prevezacity.gr
blank
Ουράνια
 • Λεωφόρος Ειρήνης 33-37, Πρέβεζα 481 00, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: *
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1988
 • Περιλαμβάνει 17 δωμάτια και 37 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • Τηλέφωνο: 2682027123
 • Web: www.hotelurania.gr/
blank
daLUZ apart’hotel
 • Ψαθάκι, Πρέβεζα, Ελλάδα
 • Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
 • Αστέρια: ****
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 2013
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 66 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682089220
 • Email: info@daluzaparthotel.gr
blank
ΑΥΡΑ
 • Ελ. Βενιζέλου Πρέβεζα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1996
 • Περιλαμβάνει 29 δωμάτια και 55 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΕΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΞΙΡΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2682021230
blank
ΜΑΡΟΥΣΙΩ
 • Rodavgi, Xirovouni, Arta
 • Αστέρια: **
 • Owner: Ch.Papavasiliou
 • Τηλέφωνο: 26830-71131,22685,23865,71171,22901.
 • Email: info@marousio.gr
 • Web: www.marousio.gr
blank
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
 • Καταρράκτης Άγναντα Κεντρικά Τζουμέρκα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1990
 • Περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 30 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: ΜΠΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2685051323
 • Email: info@hotelkatarraktis.gr
 • Web: www.hotelkatarraktis.gr
 • Εθ. Αντίστασης 86, Ηγουμενίτσα
 • Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου
 • Αστέρια: **
 • Έτος πρώτης λειτουργίας: 1987
 • Περιλαμβάνει 60 δωμάτια και 112 κλίνες
 • Ιδιοκτήτης: Ε & Α ΧΑΤΖΑΡΑ Ξ.Τ.Ε..Ε. Α.Ε.
 • Τηλέφωνο: 2665025070
 • Web: www.el-greco.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
blank
X